fbpx

DOC/ Va administra Fondul Național de Mediu. Proiectul privind funcționarea „Unității de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, în consultări publice

 DOC/ Va administra Fondul Național de Mediu. Proiectul privind funcționarea „Unității de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, în consultări publice

Foto: www.bizlaw.md

Susține Ecopresa, distribuie!

Fondul Ecologic Național urmează a fi reinventat și redenumit în Fondul Național de Mediu, iar responsabilă de administrarea Fondului va fi Instituția publică „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”. Un proiect privind organizarea și funcționarea instituției date a fost supus consultărilor publice, iar doritorii pot să vină cu sugestii până la 24 martie curent. 

Potrivit proiectului, Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului va avea ca misiune gestionarea nemijlocită a mijloacelor financiare ale Fondului și asigurarea desfășurării, în condiții de transparență și legalitate, a procedurilor de identificare, evaluare, selectare și finanțare a proiectelor din domeniul protecției mediului.

Autorii notează că implementarea prevederilor proiectului implică cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat, determinate de necesitatea suplimentării numărului de unități de personal ale Instituției respective cu șapte unități. Pentru cele 7 unități de personal suplimentare fondul de salarizare urmează a fi suplinit cu aproximativ 2,2 milioane lei anual, reieșind din salariul mediu de 20,5 mii lei pentru fiecare unitate de personal, la care se adaugă și impozitele și taxele achitate de Instituție, în calitate de angajator.

De asemenea, pentru fiecare proiect care va fi supus examinării vor fi contractați trei experți pentru a realiza o evaluare independentă. Conform estimărilor, fiecare expert urmează să dedice cel puțin o zi de lucru pentru expertizarea fiecărui proiect. La un cost mediu de 1000 lei/zi de expert, pentru fiecare proiect evaluat va fi un cost adițional de aproximativ 3000 lei.

Potrivit notei informative a proiectului, se propun unele ajustări care vizează organizarea activității Comitetului de supraveghere, inclusiv în contextul atribuirii acestuia a competenței de examinare și adoptare a deciziilor pe marginea chestiunilor privind finanțarea sau refuzul finanțării proiectelor în domeniul mediului: componență, cvorum, desfășurarea ședințelor, etc. conform modificărilor propuse în proiect componența Comitetului va fi constituită din 5 membri: ministrul mediului – președinte al Comitetului și câte un reprezentant al ministerului finanțelor, agenției de mediu, mediului academic și societății civile (selectat prin concurs), fiind exclus termenul de 4 ani pentru care sunt desemnați membrii. De asemenea, din componența Comitetului se propune excluderea reprezentantului Cancelariei de Stat.

Totodată, în proiect se propune extinderea termenului general de convocare a ședințelor comitetului de la o dată în trimestru la o dată în semestru, păstrând totodată opțiunea convocării la necesitate. În același context, în proiect se propune substituirea formulei de adoptare a hotărârilor Comitetului de către majoritatea membrilor prezenți, cu formula de adoptare de către majoritatea membrilor Comitetului.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 24 martie 2022, în format electronic, la adresa: nicolina.cramarenco@mediu.gov.md .


Susține Ecopresa, distribuie!