fbpx

Curtea de Conturi a depistat nereguli la Moldsilva: depășirea volumelor de colectare a masei lemnoase și aplicarea eronată a legii

 Curtea de Conturi a depistat nereguli la Moldsilva: depășirea volumelor de colectare a masei lemnoase și aplicarea eronată a legii

Pădurea ne ajuă să reducem nivelul de CO2. Foto: Natura.md

Susține Ecopresa, distribuie!

Curtea de Conturi a depistat mai multe nereguli la Agenția Moldsilva după ce a efectuat un audit al gestionării fondului forestier de către instituție. Printre carențele înregistrate sunt neînregistrarea terenurilor în Registrul bunurilor imobile, lipsa contabilizării unor terenuri, interpretarea și aplicarea eronată a normelor de drept de către Agenția Moldsilva și depășirea indicatorilor de colectare a masei lemnoase aprobate de Guvern.

Cele mai semnificative carențe care au stat la baza exprimării concluziei generale de audit au fost:

  • în Registrul bunurilor imobile (RBI) sunt înregistrate drepturile patrimoniale doar asupra a 30,9 mii ha, sau 9%, din totalul de 337,8 mii ha, administrate de Agenția „Moldsilva”;
  • pentru asigurarea executării Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, pentru anii 2019– 2023, a fost definitivată inventarierea  terenurilor fondului silvic în cadrul raioanelor Briceni, Drochia, Dondușeni, Edineţ, Florești și mun. Bălți. Astfel, din totalul de 393 de loturi de teren cu suprafața de 25,5 mii ha și 12,8 mii m2, în RBI au fost înregistrate doar 39 loturi de teren cu suprafața de 21,5 ha și 4,2 mii m2;
  • neînregistrarea terenurilor fondului forestier în RBI a determinat fragmentarea și însușirea acestora în mod arbitrar de către persoanele terțe. Astfel, au fost identificate 17 terenuri asimilate de administrația publică locală (APL), fiind modificat modul de folosință al acestora, din fondul forestier în teren agricol sau pentru construcții, iar 13 loturi de teren au fost  înstrăinate de către terți;
  • auditul a constatat că pe un teren al fondului silvic, exclus din gestiunea întreprinderii silvice Sil-Răzeni, în RBI este indicat ca mod de folosință „teren agricol”, iar de fapt pe acesta sunt edificate construcții, care, potrivit extrasului din RBI, sunt construcții agricole, agroindustriale;
  • terenurile cu suprafața de 337,8 mii ha administrate de Agenția „Moldsilva” și gestionate de gospodăriile silvice nu sunt contabilizate;
  • Agenția „Moldsilva” (potrivit Hotărârii de Guvern nr. 770 din 17.06.2016) pe parcursul anilor 2017-2019, nu a întreprins măsuri suficiente pentru încheierea cu arendașii a acordurilor adiționale privind majorarea cuantumului plății pentru arendă. Astfel, la situația din 30.09.2020, din totalul de 346 de contracte de arendă active, 58 de arendași (cu o suprafață 80,2 ha) au acceptat încheierea acordurilor adiționale privind  actualizarea cuantumului de plată pentru arenda fondului forestier. În consecință doar în anul 2020 au dus la necolectarea în volum deplin a veniturilor pasibile spre încasare în valoare de 12 mil. lei;
  • includerea în contractele de arendă și aplicarea unor prevederi contrar intereselor arendatorului a condiționat neîncasarea veniturilor în anii 2016-2021 de circa 2 mln. lei;
  • interpretarea și aplicarea eronată a normelor de drept de către Agenția Moldsilva,  a generat condiții de efectuare a tranzacțiilor de cesiune a drepturilor de arendă aferente terenurilor din fondul forestier, creând premisele necesare terților de valorificare a acestora prin aranjamente, valoarea cărora ar putea fi estimată la circa 5,8 mil. euro. 
  • lipsa unui management adecvat din partea responsabililor Agenției ”Moldsilva” a condus la înregistrarea unor creanțe la plata arendei pentru folosirea terenurilor fondului forestier în sumă de 9.1 mil. lei, dintre care 5.9 mil. lei au fost compromise;
  • s-a constatat depășirea indicatorilor de colectare a masei lemnoase aprobate de Guvern, astfel pentru volumele ce depășesc indicatorul  permis,  Agenția de Mediu, neregulamentar, a emis autorizații pentru tăiere. 

Totodată, analiza datelor din rapoartele anuale de activitate a Gărzii forestiere pe anii 2017-2020 denotă că activitatea acesteia a fost axată mai mult pe acțiuni ce țin de supravegherea regimului silvic decât pe combaterea fenomenului de tăieri ilicite, în perioada 2017-2018, fiind depistat un volum de masă lemnoasă obținut în urma tăierilor ilicite de doar 254,69 m3. 

În același context, auditul constată lipsa unor depozite centralizate pentru păstrarea masei lemnoase obținute în urma tăierilor, ceea ce a alimentat managementul defectuos instituit în cadrul unor entități silvice în procesul de gestionare a stocurilor. De exemplu, pe teritoriul secției de producere a Întreprinderii Silvice Glodeni au fost depozitate cantități mari de producție lemnoasă, care este păstrată contrar normelor tehnice, o parte impunătoare fiind în stare de putrefacție.

Situațiile constatate sunt o consecință inclusiv a faptului că, deși în sarcina Gărzii forestiere sunt puse activități de control aferente gospodăririi fondului forestier, numărul de gardieni, aprobați prin statele de personal, este unul insuficient. Astfel, progrese în domeniul combaterii și prevenirii fenomenului de tăieri ilicite nu au fost înregistrate. Pentru a combate fenomenul tăierilor ilicite este evidentă necesitatea de reformare și fortificare a institutului de Gardă forestieră, cu examinarea practicilor altor țări.

În baza constatărilor de audit, Curtea de Conturi a înaintat recomandări în vederea consolidării capacităților de administrare și gestionare conform a terenurilor fondului forestier și asigurarea  durabilității durabilă a terenurilor silvice.

Auditul a constatat că, potrivit evidenței statistice, la situația din 31.12.2020, suprafața totală a fondului forestier din Republica Moldova constituia 425,4 mii ha, inclusiv: proprietatea statului – 363,4 mii ha, dintre care 337,8 mii ha (93,1%) administrate de Agenția „Moldsilva”, proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (UAT) – 58,3 mii ha (14%) și, respectiv, 3,7 mii ha, sau 0,01% – proprietate privată.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu