fbpx

Concurs pentru jurnaliştii interesaţi de energie şi climă

 Concurs pentru jurnaliştii interesaţi de energie şi climă

Convenția primarilor privind clima şi energia

Susține Ecopresa, distribuie!

Proiectul Convenția Primarilor din Ţările Estice (CoM East) lansează Concursul de selectare a jurnaliștilor din țările Parteneriatului Estic (EaP) pentru a participa la un Atelier media. CoM East invită jurnaliștii să prezinte până la 30 octombrie 2017, maxim trei articole/știri elaborate pentru acest concurs privind eficiența energetică, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, noile obiective UE2030 și alte subiecte legate de Convenția Primarilor. Regulile concursului sunt înRegulamentul concursului CoM East.

Pe baza materialelor depuse, vor fi selectați 25 de jurnaliști (print, on-line și radio / TV) din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Moldova (5 din fiecare țară) și 25 de jurnaliști din Ucraina, care vor obţine participarea sponsorizată la Atelierul media desfăşurat de CoM East. Rezultatele concursului vor fi anunțate pe 6 noiembrie 2017 pe site-ul CoM East și pe pagina Facebook.

Atelierul media are ca scop consolidarea capacităților și îmbunătățirea cunoștințelor jurnaliștilor cu privire la inițiativa globală a UE și la noua Convenţie a Primarilor pentru Energie şi Climă, oferindu-le informații clare și profunde despre măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, reducerea emisiilor de CO2 și creșterea eficienței energetice, precum și punerea în aplicare a CoM-Est în Țările Parteneriatului Estic, ceea ce va permite furnizarea informaţiilor de calitate către publicul larg și publicul țintă privind Convenţia Primarilor.

Atelierul media va fi organizat pe durata a două zile, în noiembrie 2017, în Ucraina – pentru jurnaliștii naționali și regionali din Ucraina și în Moldova – pentru jurnaliștii din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Moldova.

Informații generale despre CoM-East:

Convenţia Primarilor UE pentru Energie şi Climă reunește sute de autorități locale și regionale din țările din Parteneriatul Estic, care se angajează voluntar să implementeze obiectivele UE privind clima și energia pe teritoriul lor. Semnatari se angajează să reducă emisiile de CO2 cu cel puțin 30% până în 2030 și să adopte o abordare integrată pentru a aborda atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

CoM East, proiect finanțat de UE, ca parte a Convenției Primarilor UE pentru Energie și Climă, are drept scop introducerea inițiativei UE în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. CoM East sprijină autoritățile locale în implementarea politicilor privind energia durabilă, reducerea dependenței de combustibilii fosili, îmbunătățirea securității aprovizionării cu energie și facilitează contribuția acestora la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea.

Începând cu august 2017, din 296 de orașe din țările Parteneriatului estic care au aderat la Convenţia Primarilor, 98 s-au angajat la noile obiective ale anului 2030 prin punerea în aplicare a politicilor UE în domeniile climei și energiei.

Una dintre principalele sarcini ale proiectului CoM East este promovarea Convenţiei în țările Parteneriatului Estic și ilustrarea beneficiilor pentru cetățenii care locuiesc în orașele semnatare.

Pentru informații suplimentare sau clarificări, jurnaliștii pot contacta managerul de comunicare al CoM East – Tatiana Derevyankina, sau experții țărilor din regiunea CoM East, ale căror date de contact pot fi găsite pe site-ul: http://www.soglasheniemerov.eu/Kontakty.html

Mai multe informații: http://www.soglasheniemerov.eu/index_ru.html, https://www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast?fref=ts

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!