fbpx

A intrat în vigoare Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate. Ce obligații vor avea producătorii?

Susține Ecopresa, distribuie!

Astăzi, 25 mai, a intrat în vigoare regulamentul care prevede regulile de gestionare a uleiurilor uzate. Aceasta înseamnă că agenții economici care plasează pe piață uleiuri vor fi responsabili și de colectarea acestora, după utilizare. În plus, ei vor trebui să se înregistreze într-un sistem colectiv și să respecte principiul Responsabilității Extinse a Producătorului (REP).

Conform regulamentului, uleiuri uzate sunt toate uleiurile minerale, lubrifianții sintetici sau uleiurile industriale care nu mai pot fi folosite, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie și de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine și cele pentru sistemele hidraulice.

Cei care generează uleiuri uzate au obligația de a garanta colectarea diferențiată a uleiurilor, potrivit cadrului legal. De asemenea, aceștia au obligația să implementeze principiul responsabilității extinse a producătorului, în mod individual sau colectiv, prin aderarea la un sistem colectiv autorizat de Agenția de Mediu.

Mecanismul REP înseamnă că cel care produce sau pune pe piață un produs se face responsabil de ceea ce se va întâmpla cu respectivul produs atunci când consumatorul nu mai are nevoie de el (consumat, deteriorat, nu mai este necesar, s-a uzat etc.). Prin implementarea REP, se încearcă obținerea reducerii impactului asupra mediului al produselor pe toată durata de viață: de la producție până la statutul de deșeu.

Una din etapele de implementare a REP este înregistrarea în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor. Cererea de înregistrate în Lista producătorilor se va depune la Agenția de Mediu în format electronic, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (www.siamd.gov.md), la care se anexează:

în cazul sistemului individual:

– planul de operare;

– informațiile generale privind cantitățile de ulei estimate care urmează să fie plasate pe piață;

 în cazul sistemului colectiv:

– dovada unui sistem colectiv, care include extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, statutul sistemului colectiv creat și lista fondatorilor;

– setul de documente pentru obținerea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor;

– planul de operare a sistemului individual și colectiv;

în cazul producătorilor membri ai sistemului colectiv:

– certificatul calității de membru al unui sistem colectiv;

– informațiile generale privind cantitățile de ulei estimate care urmează să fie plasate pe piață.

În același timp, consumatorii casnici care deţin în gospodărie uleiuri uzate au obligația de a preda gratuit uleiul uzat deținut în locuință doar firmelor, autorizate și specializate pentru astfel de activități. Punctele de colectare a uleiurilor uzate create pe teritoriul benzinăriilor, centrelor de deservire auto, centrelor de gestionarea deșeurilor periculoase vor fi echipate cu recipiente speciale pentru colectare.

În Republica Moldova, se interzice deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă, în apele subterane şi în sistemele de canalizare sau evacuarea pe sol. De asemenea, se interzice depozitarea necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum și abandonarea necontrolată a reziduurilor rezultate și incinerarea acestora. Nerespectarea prevederilor legale atrage, după caz, răspunderea contravenţională, civilă sau penală.

Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate poate fi accesat aici.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu