fbpx

Guvernul a aprobat Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate. Documentul se axează pe ideea „poluatorul plătește”

 Guvernul a aprobat Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate. Documentul se axează pe ideea „poluatorul plătește”

Foto: dcbusiness.ro

Susține Ecopresa, distribuie!

În ședința de astăzi, Guvernul a aprobat Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate. Documentul stabilește cerințele pentru gestionarea ecologică a uleiurilor uzate generate la nivel național, prin aplicarea principiului de responsabilitate extinsă a producătorului.

Scopul documentului este de a asigura colectarea, tratarea uleiurilor uzate fără riscuri pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. De asemenea, regulamentul prevede limitarea și prevenirea poluării aerului, apelor și solurilor, dar și funcționarea unui sistem ecologic pentru gestionarea și controlul activităților corespunzătoare. De monitorizarea și implementarea procedurilor este responsabilă Agenția de Mediu.

Uleiurile uzate sunt deșeuri periculoase, iar producătorilor le revine sarcina de a asigura gestionarea corespunzătoare a cantităților și tipurilor de uleiuri uzate. Aceștia sunt obligați să se înregistreze prin intermediul Sistemului informațional automatizat – Managementul deșeurilor, printr-o cerere care se depune la Agenția de Mediu în format electronic.

Pentru a evita poluarea mediului și pentru a nu pune în pericol sănătatea populației, toate recipientele pentru colectarea uleiurilor uzate vor fi etichetate cu marcajul „Uleiuri uzate”, cu dimensiunea de cel puțin 10×20 cm. Marcajul trebuie să fie tipărit vizibil, lizibil și durabil”, se menționează într-un comunicat al Ministerului Mediului.

Conform documentului, operatorii economici autorizați să desfășoare activități de tratare a uleiurilor uzate au obligația să prevină posibilele efecte nocive asupra mediului și sănătății umane ca urmare a funcționării instalațiilor de regenerare; să reducă pe cât posibil cantitatea de reziduuri inevitabile după regenerarea uleiurilor uzate și a produselor uleioase uzate, precum și a conținutului de substanțe periculoase din reziduuri. De asemenea, să țină evidența privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia și datele de identificare ale operatorilor economici de la care primește ulei uzat în vederea valorificării, cantitatea regenerată, respectiv valorificată printr-o altă operație, precum și cantitatea de ulei uzat care nu poate fi valorificat.

Prin reglementările propuse se urmăreşte ca toţi producătorii, distribuitorii, consumatorii şi agenţii economici implicaţi în ciclul de viaţă a uleiurilor, să întreprindă măsurile necesare pentru a optimiza colectarea separată a uleiurilor uzate, tratarea şi reciclarea corespunzătoare a acestora în corespundere cu prevederile ierarhiei deşeurilor. Actul normativ stabileşte aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” şi a mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), cu obligaţii clare privind introducerea pe piaţă a uleiurilor şi a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de uleiuri uzate, în special interzicerea introducerii pe piaţă a uleiurilor ce conţin substanţe chimice periculoase”, menționează autorii proiectului.


Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu