fbpx

Utilizarea organismelor modificate genetic va fi reglementată în legislație. Proiectul propus de Ministerul Mediului

Susține Ecopresa, distribuie!

Introducerea pe piață și utilizarea organismelor modificate genetic va fi reglementată în legislație. Ministerul Mediului a propus pentru dezbateri un proiect de lege în acest sens. Documentul va oferi posibilitatea Republicii Moldova de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic pe teritoriul său și va oferi mecanismul de monitorizare a utilizării acestora pe piață.

Proiectul legii privind organismele modificate genetic are drept scop armonizarea la prevederile unionale și asigurarea cadrului național de reglementare în domeniul organismelor modificate genetic pentru asigurarea sănătății umane și a mediului, îmbunătățirea bunăstării populației.

În document se stipulează că este interzisă diseminarea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic, inclusiv în scop de cercetare-dezvoltare sau în orice alte scopuri decât plasarea pe piață, în lipsa autorizației emise de Agenția de Mediu. Totodată, este interzisă plasarea pe piață a unui OMG ca produs în sine sau parte componentă a unui produs, fără autorizaţie emisă de Agenția de Mediu.

Documentul interzice cultivarea plantelor superioare modificate genetic în ariile naturale protejate de stat. De asemenea, cultivarea plantelor superioare modificate genetic este interzisă, cu excepție în scop de cercetare ştiinţifică realizată în condiţii de izolare care să excludă posibilitatea de polenizare cu specii înrudite.

Toate activitățile cu implicarea organismelor modificate genetic, cercetările științifice vor fi permise doar în baza autorizației eliberate de către autoritatea competentă în domeniul mediului.

Potrivit autorilor proiectului, analiza situației actuale a scos în evidență un șir de lacune în procesul de reglementare a activităților cu OMG. Astfel, s-a constatat că legislația aplicabilă la moment este inadecvată pentru asigurarea securității biologice, lipsesc instrumente eficiente pentru prevenirea, detectarea și constatarea practicilor de utilizare a OMG, este ineficient controlul de stat asupra operațiunilor de obținere, testare, producere, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic.

Proiectul este supus dezbaterilor până pe 30 noiembrie.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu