fbpx

Șeful IPM: Inspectoratul nu-și va anula decizia privind prejudiciul de 12 milioane de lei aplicat S.A „Apă-Canal Chișinău”

Susține Ecopresa, distribuie!

Inspectoratul pentru Protecția Mediului nu își va anula decizia privind prejudiciul de 12 milioane de lei aplicat S.A „Apă-Canal Chișinău”. Într-un comunicat de presă, șeful IPM, Ion Bulmaga, susține că inspectorii de mediu au acționat în conformitate cu legislația și au respectat procedurile de control. Potrivit lui Bulmaga, „nimeni și nimic nu poate fi mai presus decât legea”.

Șeful inspectoratului susține că după efectuarea controalelor IMP înaintează agenților economici prescripții/notificări, de a respecta prevederile legii, care stipulează că agenții economici, indiferent de forma de proprietate, care folosesc resursele acvatice și care evacuează ape uzate, sunt obligați să asigure preepurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în rețeaua de canalizare a localităților, prin instalarea utilajului de preepurare a apelor uzate și neadmiterea poluării resurselor acvatice.

La prescrițiile/notificările Inspecției, agenții economici vin cu reacții negative și cereri prealabile de contestare a acțiunilor, invocând motivul că aceștia au încheiate contracte cu S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru preepurarea apelor uzate, fapt ce-i absolvă de instalarea utilajului de preepurare, iar reieșind din contractele încheiate cu S.A. „Apă – Canal Chișinău”, agenții economici achită plăți suplimentare, anume pentru preepurarea apelor uzate, care au depășit de mai multe ori concentrația maxim admisibilă a indicatorilor de calitate, deversate în sistemul de canalizare”, se spune în comunicat.

CITEȘTE ȘI: Apă Canal Chișinău trebuie să achite 12 mln. de lei pentru poluarea mediului provocată de activitatea stației de epurare

Totodată, Ion Bulmaga amintește că în conformitate cu legea privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, în cazul în care consumatorul de apă evacuează în sistemul public de canalizare substanțe interzise de actele normative în vigoare, „Apă-Canal” poate limita sau întrerupe furnizarea sau prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare acelui consumator. La fel, conectarea neautorizată la sistem se examinează de serviciile publice de gospodărie comunală.

Șeful Inspectoratului susține că IPM nu poate atrage la răspundere agenții economici pentru deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare.

Se constată că S.A., „Apă-Canal Chișinău” încasează plăți și admite deversările în continuare a apelor uzate în sistemul de canalizare, fără ca acestea să fie preepurate, si nicidecum nu întreprinde măsuri de debranșare a acestora de Ia sistemul de canalizare, în scopul asigurării bunei funcționări a SEB și epurării apelor uzate la nivelul standardelor stabilite înaintea evacuarii acestora în receptori naturali, acțiune care este direct legată de calitatea mediului ambient”, se spune în comunicat.

IPM menționează că această chestiune este în vizorul Procuraturei Generale.

CITIȚI ȘI: Ceban spune că agenții economici din industria alimentară ar putea fi deconectați de la canalizarea publică, de luni. Motivul

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu