fbpx

Tags : Centrul Aarhus Moldova

Mediu

Despre Convenţia Aarhus… la Hollywood

Subiectele de mediu sunt abordate din ce în ce mai mult în cinematografia mondială. Deși majoritatea filmelor se axează pe fenomene climatice extreme, catastrofe naturale care presupun efecte speciale și eroi care în ultima secundă reușesc să salveze omenirea de la pieire,există și o serie de filme care ne aduc în prim-plan cazuri reale de […]Read More

Mediu

Tinerii şi dreptul de a participa

Cine, Când, Unde şi Cum poate participa? Cine? Putem răspunde cu certitudine că oricine dintre noi poate să se implice. De la mic la mare, „terenul participării” este liber pentru fiecare om – matur sau copil – conştient de consecinţele şi implicaţiile pe care le pot avea deciziile de mediu aprobate de cei de la […]Read More

Mediu

Publicul şi Convenţia de la Aarhus

Necesitatea de a colabora cu publicul şi avantajele pe care le putem avea – implicându-l. Publicul – care, nu reprezintă acei „băgăcioşi” cum îi numesc deseori funcţionarii pe oamenii foarte curioşi care „nu au nimic altceva a face decât să bată pe la uşile instituţiilor” – poate deveni un partener al autorităţilor, un consilier care […]Read More

Mediu

Convenţia Aarhus – Vox Populi, Vox Dei

Democraţia participativă, în ultimul timp, este o noţiune foarte la modă pe meleagurile Moldovei. În pas alergător, uneori împiedicându-ne de câte un ciot, tindem să ajungem în marea familie euro­peană. Ca să fim în rând cu lumea, simulăm DEMOCRAŢIA. Dar calea ne este lungă până într-acolo. Deşi se bifează consultări cu publicul, se vorbeşte despre […]Read More

Mediu

Protecţia mediului: rolul cetăţeanului este decisiv

Emisii, poluanţi, schimbări climatice… Cât de mult ne gândim la calitatea aerului pe care îl respirăm, a apei pe care o consumăm, a solului în care plantăm? Cât de mult ne afectează viaţa anumiţi factori de mediu? Unde putem găsi informaţii cu privire la acest subiect? Care sunt mijloacele de care dispunem- legi, instanţe? Cine […]Read More

Mediu

Accesul la informaț­ia de mediu este un drept al cetăț­enilor

„Eu nu am ce mânca domnișoară, despre care protecție a mediului vorbești dumitale?” – din păcate aceasta este, încă, reacția multora dintre cetățeni. Apoi, ajungem a ne plânge că se decide fără noi, că cei de la conducere ne împart resursele naturale din localitate, ne otrăvesc apa, ne poluează aerul prin autorizarea unor activități dăunătoare […]Read More

Mediu

Participarea publicului la elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu

Act social prin care autorităţile de stat şi agenţii economici asigură la timp şi eficient, accesul la informaţia veridică privind programele şi planurile locale de mediu, procedura de participare publică creează condiţii suficiente pentru exprimarea opiniilor cu privire la viitoarele obiective şi activităţi, ce pot influenţa starea mediului înconjurător şi sănătatea populaţiei, oferă posibilităţi de […]Read More

Mediu

Cunoaşte, participă, apără-ţi dreptul la un mediu sănătos!

Dreptul la un mediu înconjurător sănătos presupune întâi de toate cunoştinţe despre starea mediului în care existăm. Astfel un prim pas este să avem acces la informaţia de mediu, pe care, spune Convenţia Aarhus, autorităţile sunt obligate să o furnizeze. Aceasta include: Starea elementelor mediului, în interacţiunea lor (starea aerului şi atmosferei, a apei în […]Read More

Mediu

Convenţia de la Aarhus – cunoaşte-ţi drepturile de mediu

Convenţia privind Accesul la Informaţie, Justiţie şi Participarea Publicului la Adoptarea Deciziilor în domeniul mediului (în continuare Convenţia de la Aarhus) a fost adoptată la 25 iunie 1998, la cea de-a IV-a Conferinţă Ministerială “Un Mediu pentru Europa” desfăşurată în localitatea Aarhus din Danemarca. A intrat în vigoare la 30 octombrie 2001, după ratificarea acesteia […]Read More

Mediu

Convenţia de la Aarhus

Convenţia privind Accesul la Informaţie, Justiţie şi Participarea Publicului la Adoptarea Deciziilor în domeniul mediului (în continuare Convenţia de la Aarhus) a fost adoptată la 25 iunie 1998, la cea de-a IV-a Conferinţă Ministerială “Un Mediu pentru Europa” desfăşurată în localitatea Aarhus din Danemarca. A intrat în vigoare la 30 octombrie 2001, după ratificarea acesteia […]Read More