fbpx

Publicul şi Convenţia de la Aarhus

 Publicul şi Convenţia de la Aarhus

Foto simbol. Sursa: http://www.lvr.de

Susține Ecopresa, distribuie!

Necesitatea de a colabora cu publicul şi avantajele pe care le putem avea – implicându-l. Publicul – care, nu reprezintă acei „băgăcioşi” cum îi numesc deseori funcţionarii pe oamenii foarte curioşi care „nu au nimic altceva a face decât să bată pe la uşile instituţiilor” – poate deveni un partener al autorităţilor, un consilier care poate să vină cu idei bune, care mai şi critică, dar prin asta contribuie la îmbunătăţirea proiectelor, la luarea unor decizii durabile care să fie în interesul tuturor.

Există o multitudine de metode de participare şi de implicare a publicului în procesul decizional. Putem face referire la „instrumente” precum grupe consultative şi de lucru, reuniuni ale publicului – audieri publice, întâlniri cu persoane importante (persoane – cheie), negocieri, anchete, grupe-focare sau sondaje de opinie publice etc. Acestea precum şi alte metode sunt folosite, în practică, la toate nivelele de conducere – de la ministere care elaborează politici în diverse domenii – la primării ale comunelor care decid asupra planurilor de dezvoltare a localităţilor, emit autorizaţii, realizează alte activităţi ce le revin conform atribuţiunilor.

De asemenea, este necesar să ne referim la principiile de bază ale unui proces participativ, care, fiind respectate, vor permite ca acel dialog să se producă eficient. Or, un proces bine organizat şi pus la punct va aduce rezultatul aşteptat şi cu siguranţă nu va dezamăgi nici populaţia, nici autorităţile.

Astfel, publicul trebuie să fie antrenat la etapa iniţială, la care există posibilitatea de a influenţa decizia adoptată prin comentarii, recomandări. Este necesar să fie stabilite termene rezonabile pentru participare – oamenii trebuie să aibă timp ca să analizeze situaţia, documentele propuse şi să-şi exprime opinia. Este absolut important să fie asigurată informarea eficientă a publicului despre posibilităţile de participare care îi sunt puse la dispoziţie. Publicul trebuie să aibă acces la informaţia de bază şi la întregul volum de informaţie, aplicată în procesul de adoptare a deciziilor. Oamenilor trebuie să le fie asigurată posibilitatea prezentării obiecţiilor, iar în deciziile elaborate de autorităţi să se ţină cont, la modul cuvenit, de acestea. În final, publicului trebuie să i se ofere informaţia despre decizia finală.

Doar prin comunicare, discuţie şi dezbateri se naşte adevărul. Evident că întotdeauna vor exista interese, şi de cele mai multe ori interesele autorităţilor nu vor corespunde cu cele ale populaţiei. Fie că este vorba despre necunoaşterea oamenilor, subiectivismul cu care sunt abordate problemele localităţii sau despre interesele personale şi de afaceri ale unor funcţionari. Important este să realizăm cu adevărat că avantajele unui activism civic, dar şi mai important, stimularea şi motivarea oamenilor de a se implica în procesele decizionare, va aduce beneficii nu doar simplilor cetăţeni dar şi reprezentanţilor sectorului de afaceri şi autorităţilor. Vom enumera doar câteva dintre ele, identificate şi conştientizate chiar de primarii localităților din țară: sporirea încrederii populaţiei; creşterea credibilităţii autorităţilor; proiecte performante şi eficiente pentru localitate; prevenirea şi evitarea conflictelor la nivel de comunitate; decizii raportate la necesităţile populaţiei şi nu doar la interesul guvernanţilor, de nivel local sau naţional. Iar lista poate continua …

Un articol realizat de Centrul Aarhus Moldova

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!