fbpx

Sute de metri cubi de lemn, tăiați în plus. Ilegalități și neregulile depistate la mai multe întreprinderi silvice

 Sute de metri cubi de lemn, tăiați în plus. Ilegalități și neregulile depistate la mai multe întreprinderi silvice

Photo by Sebastian Pociecha on Unsplash

Susține Ecopresa, distribuie!

În cel puțin trei întreprinderi de silviculură au fost găsite mai multe nereguli în procesul de gestionare. În unele s-a depistat surplus de masă lemnoase, în altele diminuarea volumului sau vânzarea lemnului fără documente de proveniență. Potrivit unui comunicat al Agenției Moldsilva, neregulile și ilegalitățile depistate arată o atitudine iresponsabilă din partea unor angajați din ramura silvică în procesul de gestionare a resurselor forestiere.

Potrivit Agenției, au fost depistate şi documentate următoarele ilegalități şi nereguli:

– În cadrul Întreprinderii de Stat (Î.S.) Întreprinderea pentru Silvicultură „HÎNCEȘTI-SILVA”, verificările efectuate în luna decembrie a anului 2021, la cantonul silvic nr. 11, ocolul silvic Bujor, au stabilit diminuarea volumului de masă lemnoasă destinată recoltării prin intermediul tăierilor de produse principale cu 106 m3 în cazul unui parchet cu suprafața de 0,7 ha (volum autorizat 80 m3) şi cu 245m3 de pe suprafața unui parchet de 1,0 ha (volumul autorizat fiind de 294m3). În urma verificărilor inițiate în cadrul entității silvice, în ianuarie 2022 și anume în ocolul silvic Bujor, din parchetele destinate exploatării în anul 2022, în 20 de parchete s-a constatat diminuarea volumului de masă lemnoasă destinată recoltării cu circa 2883 m3.

Aceste rezultate indică asupra lipsei de atitudine și control obiectiv din partea unor factori de decizie din cadrul Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „HÎNCEȘTI-SILVA” pe parcursul anului 2021, ce se putea solda cu extragerea frauduloasă a unui volum total de 3234 m3 de producție forestieră”, se spune în comunicatul Agenției.

– La Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „SOROCA” inspectorii au constatat întocmirea incorectă a materialelor de punere în valoare în ocolul silvic Șolcani, astfel, constatându-se diminuarea volumului de masă lemnoasă destinată recoltării, la etapa efectuării lucrărilor de punere în valoare cu 683 m3. Cazuri similare au fost constatate în urma verificărilor efectuate de către angajații Agenției „Moldsilvaˮ și în cadrul ocoalelor silvice Cuhurești și Soroca, unde în urma evaluărilor de control în cazul a 4 parchete din 7 verificate s-a constatat diminuarea volumului pe picior a masei lemnoase destinate recoltării cu 142 m3.

– În cadrul Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „IARGARA” în decembrie 2021 în procesul de efectuare a recepției tehnice a lucrărilor executate în ocolul silvic Leova, s-au depistat divergențe dintre volumul de masă lemnoasă preconizat recoltării și volumul real recoltat, fiind astfel luat la evidență contabilă un surplus total de masa lemnoasă de 644,5 m3. În fondul forestier din raza de activitate a ocolului silvic Basarabeasca, din cadrul aceleiaşi entităţi silvice, în trimestrul IV a anului 2021 s-a constatat comercializarea masei lemnoase până la finalizarea lucrărilor de exploatare în lipsa actelor de proveniență, încălcări cu privire la modul de stivuire a producției forestiere și nerespectarea termenului de eliberare a parchetelor de masă lemnoasă.

Potrivit reprezentanților Moldsilva, verificările au fost efectuate la sfârșitul anului 2021 de personalul serviciului silvic din cadrul Agenţiei „Moldsilva” de comun cu reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului, inclusiv și a personalului ingineresc din cadrul entităților silvice.

La ocoalele și întreprindereile unde au fost găsite nereguli au fost inițiate mai multe anchete de serviciu în scopul atragerii la răspundere a personalului vizat, rezultatele acestor verificări vor fi făcute publice inclusiv sancţiunile aplicate persoanelor care au admis lacune în serviciu.

Verificările efectuate, precum și rezultatele activității economico-financiare a entităților silvice din subordine, denotă în multiple cazuri, lipsa de profesionalism și responsabilitate din partea personalului cu funcții de conducere. În aceeași responsabilitate mai pot fi atribuite aplicarea selectivă a reglementărilor legislației din domeniu sau eschivarea de la inițierea și întreprinderea măsurilor ce se impun în scopul atragerii la răspundere disciplinară/administrativă sau penală a personalului/angajaților care prin activitatea lor au cauzat prejudicii fondului forestier”, se arată în comunicatul Moldsilva.

Conducerea Agenției „Moldsilvaˮ mizează în continuare pe aportul personalului serviciului silvic care își îndeplinește exemplar obligațiunile de serviciu și se implică în gestionarea sustenabilă a fondului forestier. Totodată, se declară toleranță „zeroˮ față de acei angajați care prin deciziile și activitatea pe care o desfășoară, admit ilegalități sau se eschivează de la îndeplinirea obligațiunilor de funcție. Prin urmare, pe fiecare caz de încălcare a cadrului normativ se vor întreprinde toate măsurile necesare pentru elucidarea circumstanțelor, iar cei care admit asemenea nereguli vor fi pedepsiți pe măsura faptelor și în corespundere cu prevederile legislative din acest domeniu.

În acelaşi context, Agenţia „Moldsilva” solicită populaţiei ca orice informații despre încălcările în fondul forestier să fie comunicate prin intermediul Liniei specializate anticorupţie, tel. 022 211 311, pentru întreprinderea măsurilor ce se impun pe fiecare caz în parte

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!