fbpx

Protest pentru SALVAREA FLUVIULUI NISTRU

 Protest pentru SALVAREA FLUVIULUI NISTRU
Susține Ecopresa, distribuie!

Protestul pentru SALVAREA FLUVIULUI NISTRU va avea loc pe data de 14.03.2018, începând cu ora 15.00, în fața Ambasadei Ucrainei la Chișinău (str. Vasile Lupu 17, mun. Chișinău), urmată de un marș spre Guvernul Republicii Moldova, unde estimează să ajungă la orele 16.45.
Organizatorii îndeamnă populația să se manifeste împotriva extinderii Complexului Hidroenergetic Nistrean (de la Nahoreany – Naslavcea la Novodnestrovsk) și construcției altor 6 hidrocentrale pe Nistru în amonte de cea de la Novodnestrovsk, toate aflate pe teritoriul Ucrainei, care riscă să lase fără apă la robinet circa o jumătate din populația Moldovei.

Potrivit unui comunicat de presă emis de organizatori, din 2016, la inițiativa Cabinetului de Miniștri a Ucrainei, au fost reluate negocierile privind semnarea unui Acord bilateral între Republica Moldova și Ucraina privind funcționarea Complexului Hidroenergetic Nistrean. Este o practică internațională răspândită, doar că în situația dată, acest Acord se negociază cu ochii închiși și riscă să lase populația Republicii Moldova din bazinul fluviului Nistru fără apă!

Atât Ucraina, cât și Republica Moldova, au semnat și ratificat, fiecare în parte, câte un Acord de Asociere cu Uniunea Europeană. Atât Ucraina, cât și Republica Moldova, s-au angajat să implementeze și să respecte prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care prevede transpunerea mai multor Directive de mediu ale Uniunii Europene în legislațiile naționale a fiecărei țări în parte. Unele din ele deja sunt transpuse în legislațiile naționale ale Republicii Moldova și ale Ucrainei, în mod special cele care vizează Acordul privind funcționarea Complexului Hidroenergetic Nistrean, aflat în curs de negociere, doar că, pe de o parte, Ucraina nu respectă legislația națională și internațională de mediu, iar Republica Moldova, pe de altă parte, nu cere să fie respectată această legislație, care ar proteja apele sale și, implicit, cetățenii săi.

Scurt istoric privind Complexul Hidroenergetic Nistrean:

Complexul Hidroenergetic Nistrean a fost planificat și început încă pe timpul URSS. Prima centrală hidroenergetică a fost dată în exploatare în 1983 la Novodnestrovsk.

Începând cu anul 2002, pe segmentul Novodnestrovsk-Naslavcea, Ucraina a reluat lucrările de construcție și dezvoltare a Centralei Hidroenergetice de acumulare prin pompare (CHEAP), care au demarat în anii ’80 ai secolului trecut, dar stopate, deoarece conform Studiului impactului social și de mediu, elaborat la acel moment în cadrul Proiectului tehnic pentru construcția Complexului Hidroenergetic Nistrean, s-a constatat că, construcția unui astfel de obiectiv poate duce la crearea unor situații catastrofale în regiune.

Ucraina, neluând în considerație rezultatele acelui Studiu social și de mediu, a continuat construcția și dezvoltarea Complexului Hidroenergetic Nistrean, inclusiv cu nerespectarea cerințelor Convenției privind Evaluarea Impactului asupra Mediului în Context Transfrontalier (Convenția Espoo). Deși Ministerul Mediului a Republicii Moldova s-a adresat, anterior, în repetate rânduri Ministerului Protecției Mediului al Ucrainei referitor la prezentarea documentației privind Evaluarea Impactului asupra Mediului a construcției Centralei Hidrotehnice de Acumulare prin Pompare (CHEAP) de la Novodnestrovsk, partea ucraineană până în prezent nu a prezentat documentele solicitate. Cu toate acestea, Guvernul Republicii Moldova se grăbește să semneze Acordul de funcționare a Complexului Hidroenergetic Nistrean, la solicitarea Cabinetului de Miniștri a Ucrainei, fără a avea argumente științifice despre impactul funcționării acestui nod hidroenergetic asupra fluviului Nistru, respectiv asupra dezvoltării socio-economice a țării.

În anul 2015, Ucraina a pus în funcțiune și cea de-a treia turbină a CHEAP, având intenția să instaleze ulterior încă patru. În urma punerii în funcțiune a celei de-a treia turbine, debitul fluviului Nistru a scăzut dramatic, iar pe parcursul anilor 2015 și 2016 au fost permanent semnalate atenționări de ”secetă hidlogică” și pericol de scădere a nivelului fluviului Nistru sub limita admisibilă de pompare a apei de la stația de pompare pentru aprovizionarea cu apă a municipiului Chișinău.

Pentru reglementarea juridică a intențiilor de finalizare a construcției Complexului Hidroenergetic Nistrean, Ucraina a propus în 2008 Republicii Moldova proiectul Acordului privind funcționarea Complexului Hidroenergetic Nistrean. Proiectul inițial al Acordului nu conținea nici o prevedere referitor la protecția fluviului Nistru. După mai multe întrevederi a echipei de negociere, acestea au fost blocate în anul 2013. Ulterior, în anul 2016, Ucraina și-a exprimat intenția revenirii la negocierea Acordului, într-o manieră cât mai urgentă. Urgența Ucrainei venea în contextul că în 2017, Complexul Hidroenergetic Nistrean a fost inclus de către Cabinetul de Miniștri a Ucrainei în lista obiectivelor supuse privatizării. În același timp, un astfel de document i-ar permite Ucrainei să acceseze fonduri externe pentru finanțarea construcției celor 6 hidrocentrale planificate și extinderea Complexului Hidroenergetic Nistrean.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

1 Comment

  • Cine sunt organizatorii, care sînt actele înaintate, cu susţinerea acestui protest ? ? ?
    Sau îmblăm aşa ca turma ? ? ?

Comments are closed.