fbpx

OPINIE/ Dreptul la un mediu sănătos și sigur în contextul Dezvoltării Durabile

 OPINIE/ Dreptul la un mediu sănătos și sigur în contextul Dezvoltării Durabile
Susține Ecopresa, distribuie!

Protecția mediului înconjurător este o preocupare stringentă a comunității contemporane, necesitând implementarea de urgență a unor măsuri de combatere a factorilor de risc asupra mediului înconjurător.

La nivel internațional, preocupările majore privind sănătatea în legătură cu mediul sunt legate de: poluarea aerului atât în interior, cât și în exterior, calitatea inferioară a apei, igiena precară, produsele chimice periculoase, gestionarea ineficientă a deșeurilor plastice, care au un impact extrem de negativ asupra atât a faunei și florei terestre, cât și a celei maritime.

29 de cașaloți găsiți morți pe costa Mării Nordului

Unul dintre incidentele foarte grave care a adus semne de alarmă întregii umanități, a avut loc în anul 2017 pe coasta Mării Nordului din Germania, unde au fost găsiți 29 de cașaloți morți. Potrivit unui comunicat de presă al Parcului Național WADDEN, în stomacul multor balene au fost găsite deșeuri din plastic. Printre aceste deșeuri au fost găsiți 13 metri de plasă și bucăți de plastic de la automobile care au și cauzat moartea acestor mamifere.

Acest incident din Germania nu este singurul, astfel de cazuri au fost înregistrate de asemenea și în alte state ca: Olanda, Marea Britanie… Păsări, pești, balene, broaște țestoase… În fiecare an deșeurile de plastic ucid 1,5 milioane de animale, iar problema tinde să se agraveze, a declarat Laurence Maurice directoarea de cercetări de la Institutul Francez de cercetări pentru dezvoltare ( IRD).

Astfel, acest lucru a fost posibil doar din cauza ignoranței și iresponsabilității factorului uman, care este supus în mod direct consecințelor faptelor proprii. De aici apare ideea că activitățile umane sunt dependente de mediul înconjurător și de modul în care sunt gestionate resursele naturale, pentru satisfacerea nevoilor generației actuale fără a compromite posibilitatea de satisfacere a propriilor nevoi și ale generațiilor viitoare. În acest sens în timp au fost adoptate și reglementate mai multe norme, atât la nivel regional, cât și internațional în privința asigurării dreptului la un mediu sănătos și sigur.

Dreptul la un mediu sănătos

Dreptul la un mediu sănătos nu se regăsește expres în textul Convenției Europene a Drepturilor Omului, fiind o operă a Consiliului Europei, al cărui scop principal este garantarea supremației dreptului. Așadar Convenția implică și garantarea la un mediu sănătos, această recunoaștere fiind rezultatul unei evoluții jurisprudențiale care, fără a presupune crearea propriu – zisă a unor noi drepturi, a apelat la extinderea sferei de aplicare a drepturilor deja existente recurgând la efectul “protecției prin ricoșeu”.

Astfel este de menționat că atingerile aduse mediului înconjurător nu pot fi protejate direct, ele nefiind prevăzute expres în CEDO, dar prin intermediul încălcării altor drepturi prevăzute în Convenție:
▪ art.2 din Convenție – dreptul la viață;
▪ art.8 din Convenție – dreptul la respectarea vieții private și de familie;
▪ art.6 din Convenție – dreptul la un proces echitabil;
▪ art.13 din Convenție – dreptul la un remediu efectiv;
▪ art.1 Protocolul nr.1 la Convenție – dreptul de proprietate.

Republica Moldova, alături de alte 192 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, a adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă care conține 17 Obiective ce presupun un mediu natural, sănătos și diversificat, care să satisfacă toate condițiile necesare unei vieți demne.

Cadru unic penru protecția mediului înconjurător

În prezent, crearea unui cadru unic și omogen de norme juridice ce ar asigura o protecție sporită și nu în ultimul rând eficientă a factorilor de mediu pe fondul tendințelor de industrializare tot mai accentuate este destul de complicată, dar posibilă. În acest sens putem menționa că Republica Moldova are o legislație relativ bună în acest domeniu, fiind reglementată la nivel legislativ.

Dreptul la un mediu sănătos și sigur este un drept de ultimă generație care a avut o evoluție rapidă în ultimele decenii datorită unor dezechilibre în cadrul relațiilor dintre om și natură, multe dintre aceste deteriorări fiind cauze ale diferitor experimente ecologice puse în mișcare de către omenire pentru a dezvolta treptat tehnologia și industria fără a se atrage atenția la multe daune și schimbări asupra ecosistemului.

O manieră destul de efectivă și originală în ceea ce privește dreptul la un mediu sănătos se observă și în Jurisprudența CtEDO care a relevat garanțiile procedurale ale acestui drept, îndeosebi dreptul cetățenilor la informare asupra riscurilor de poluare și nu în ultimul rând dreptul la un mediu sănătos și echilibrat, fiindcă calitatea unei vieți depinde de aportul fiecăruia dintre noi, dar și de cât de raționali putem fi.

Autor: Ion TULBURE

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!