fbpx

Minsterul Agriculturii oferă până la trei milioane de lei pentru dezvoltarea rurală. Ce proiecte sunt eligibile

 Minsterul Agriculturii oferă până la trei milioane de lei pentru dezvoltarea rurală. Ce proiecte sunt eligibile
Susține Ecopresa, distribuie!

Antreprenorii și administrația satelor și orașelor mici pot solicita plăți în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural. Printre proiectele eligibile se numără: crearea traseelor turistice, renovarea sau restabilirea clădirilor publice, înfiinațarea taberelor de copii și altele. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) oferă până la trei milioane de lei.

Astfel, în perioada 17 februarie – 20 mai 2020, dosarele de solicitare a subvenției în avans pentru noile măsuri de dezvoltare rurală, vor fi recepționate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), conform Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (HG 476/2019).

În condițiile Regulamentului, eligibili pentru obținerea subvențiilor în avans sunt: unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate și comune, precum și orașe cu o populație de până la 10000 locuitori cu statut de rezident, conform ultimului recensământ al populației și al locuințelor) și persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care își creează sau dezvoltă activități non agricole.

Măsuri de sprijin sunt următoarele:

Măsura nr.1. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale orientate spre:

– construcția, reconstrucția și reabilitarea drumurilor și podurilor publice locale;
– reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă, construcția și reabilitarea rețelelor de canalizare, a infrastructurii aferente, stațiilor de pompare.

Măsură nr.2. Renovarea și dezvoltarea localității rurale, subvenționarea proiectelor investiționale pentru:

– reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public;
– renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor;
– crearea și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrîni și persoane cu nevoi speciale;
– crearea traseelor turistice, conservarea și restaurarea patrimoniului imobil istoric-cultural și de peisaj natural rural.

Măsura nr.3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, subvenționarea proiectelor investiționale pentru:

– diversificarea economiei rurale, prin înființarea și renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie;
– înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor;
– înființarea taberelor de odihnă pentru copii;
– construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune și radio;
– construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală;
– păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale:
– dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural.

Valoarea maximă a sprijinului financiar acordată de stat pentru măsurile nr.1 și 2 reprezintă 80% pentru un proiect eligibil de până la 3 milioane de lei, iar pentru măsura nr. 3 – 50% pentru un proiect eligibil de până la 1 milion de lei.

Dosarele de solicitare a subvenției în avans vor fi depuse de către primar – pentru măsurile nr. 1 și nr. 2 și de către administrator/reprezentantul legal – pentru măsura nr. 3, conform prezentului Regulament) la secția/serviciul teritorial al AIPA din aria în care solicitantul își are sediul juridic și în care va efectua investiția.

Pentru fiecare dintre măsurile menționate, alocația financiară anuală din FNDAMR va constitui un cuantum de până la 5%, ce reprezintă cca 50 milioane de lei, în conformitate cu sursele alocate Fondului în Legea bugetului de stat pentru anul 2020.

Actele necesare pentru perfectarea dosarului AICI.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!