fbpx

La Chișinău va fi amplasată o stație automată de monitorizare continuă a aerului atmosferic

 La Chișinău va fi amplasată o stație automată de monitorizare continuă a aerului atmosferic

Foto: vostokian.com

Susține Ecopresa, distribuie!

La Chișinău va fi amplasată o stație automată de monitorizare continuă a aerului atmosferic de tip trafic, care va fi capabilă să înregistreze nivelul de poluare preponderent influențat de emisiile provenite de la automobile. Anunțul a fost făcut de Agenția de Mediu. Stația a fost acordată Republicii Moldova de Guvernul Germaniei, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.

Stația reprezintă o construcție modulară din tablă zincată, echipată cu 4 analizoare de gaze pentru investigarea oxizilor de azot, dioxidului de sulf, monoxidului de carbon, particulelor în suspensie (praf) PM10/PM2,5 cu consumabilele incluse, încorporate într-o construcție specifică; climatizator; calculator cu accesoriile corespunzătoare; dispozitive și elemente de racordare la curent electric. Suplimentar staţia prevede senzori de măsurare a parametrilor meteorologici: temperatura şi presiunea aerului, umiditatea şi cantitatea de precipitaţii.

Stația a fost amplasată în perimetrul intersecției bd. Ștefan cel Mare – str. Alexei Sciusev – str. Mihail Viteazu din Chișinău.

Astfel, stația livrată urmează a fi racordată la energie electrică, supusă unor lucrări de mentenanță și pusă în funcțiune de către experții din Germania în comun cu experții locali în domeniul monitoringului, iar lansarea oficială a acesteia se preconizează în prima decadă a lunii ianuarie 2022.

În anul 2018, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în cadrul programului global al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) „Consolidarea capacităților pentru implementarea politicii în domeniul climei în Balcanii de Vest, Europa Centrală și de Est și Asia Centrală”, a fost elaborat proiectul Strategiei de implementare a monitorizării și managementului calității aerului înconjurător conform standardelor UE în Republica Moldova, ce prevede îmbunătățirea protecției sănătății publice în RM, a vegetației și a ecosistemelor. Astfel, pentru monitorizarea și gestionarea eficientă a calității aerului atmosferic în RM, au fost identificate zone și aglomerații de poluanți atmosferici cu concentrații atît ridicate, cît și mai scăzute, de asemenea au fost analizate criteriile de amplasare a stațiilor de monitorizare a aerului atmosferic, oferindu-se recomandări cu privire la siturile din or. Chișinău.


Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu