fbpx

Granturi pentru ONG-uri în domeniul resurselor de apă

 Granturi pentru ONG-uri  în domeniul resurselor de apă

Nistrul în arealul Ştefan Vodă. Foto: AJMTEM

Susține Ecopresa, distribuie!

Agenția „Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă. Apelul este în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

Obiectivele Programului de Suport (granturi) sunt următoarele: susținerea ONG-urilor din Republica Moldova în soluționarea problemelor legate de managementul apei și al bazinelor hidrografice, dezvoltarea/creșterea capacităților din domeniul managementului apei, elaborarea unor soluții inovative pentru rezolvarea problemelor ecologice legate de apă și favorizarea unei bune colaborări între ONG-uri și alți actori interesați.

În cadrul acestui Program de Suport (granturi), Agenția „Apele Moldovei” oferă finanțare pentru proiecte mici, inovatoare, limitate în timp, care își propun, în mod direct sau indirect, să promoveze managementul integrat al resurselor de apă și implementarea Planurilor de management al bazinelor hidrografice Dunărea-Prut și Marea Neagră, și Nistru, în special una sau mai multe inițiative care se axează pe creșterea capacitaților în domeniul managementului apelor.

Solicitanții eligibili pentru a beneficia de suport (granturi) sunt exclusiv ONG-urile (sau asociații de ONG-uri) înregistrat(e) oficial în Republica Moldova. ONG-urile și/sau asociații de ONG-uri pot înainta conceptul de proiect și ulterior propunerea de proiect, în cazul în care conceptul de proiect va fi acceptat de Comisia de Evaluare, dar nu mai mult decât un singur proiect separat sau în asociere.

Valoarea financiară a proiectelor înaintate pentru finanțare în cadrul acestui Program poate fi între 2000 EURO și 25000 EURO sau echivalentul acestor sume. În cazuri aparte (de ex., consorțiu de ONG-uri pentru implementarea proiectelor mai mari sau proiectelor mici structurale) ar putea fi examinată posibilitatea finanțării proiectelor cu o valoare mai mare, de până la 50000 EURO (sau echivalentul acestei sume). Perioada de implementare a proiectelor nu va depăși 12 luni, în cazuri excepționale – max. 18 luni. 

Tematicele propunerilor de proiect eligibile finanțării sunt:

  1. Elaborarea și realizarea campaniei de informare și de conștientizare în domeniul managementului integrat al resurselor de apă;
  2. Proiecte pilot, proiecte mici structurale sau instituționale în domeniul managementului integrat al resurselor de apă;
  3. Suport metodologic în managamentul apelor la nivel local și sub-bazinal.

ONG-urile cointeresate de finanţare în cadrul Programului de Suport (granturi) vor întreprinde următorii paşi:

  1. Vor studia ”Ghidul privind implementarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă. Ghidul poate fi descărcat de pe site-urile Agenției „Apelei Moldovei” (www.apelemoldovei.gov.md), Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (www.madrm.gov.md) și Instituției Publice „EMP Management Durabil POP” (www.moldovapops.md).
  2. Vor completa Formularul Conceptului de proiect conform Anexei 1 din Ghid. Solicitanții de suport (granturi) vor prezenta un Concept de proiect (max. 2 pagini) în limba română, în care vor descrie ideea de bază și perioada de realizare a proiectului, bugetul estimativ și de către cine urmează a fi implementat.
  3. Conceptul de proiect, împreună cu o scrisoare de solicitare a finanțării, vor fi expediate prin poșta electronică (in format PDF) la e-mail: agentia_am@apele.gov.md până la data limită anunțată și vor fi examinate în ordinea „primul venit primul servit”. Termenul limită de prezentare a conceptelor de proiecte este 15 noiembrie 2017, ora 17-00.

Solicitanții, ale căror concepte de proiect vor fi preselectate, vor fi invitați prin e-mail pentru a pregăti și prezenta dosarul complet al Propunerii de proiect conform instrucțiunilor din Ghid.  

Calendarul preliminar evaluării și selectării propunerilor de proiecte

Acțiunea

Data-limită

A.      Lansarea Programului de Supot (granturi)

1 noiembrie 2017

B.      Prezentarea Conceptelor de proiecte

15 noiembrie 2017

C.      Anunțarea rezultatelor evaluării Conceptelor de proiecte și invitarea ONG-urile preselectate pentru prezentarea Propunerilor de proiecte

1 decembrie  2017

D.      Prezentarea Propunerilor de proiecte

26 decembrie 2017

E.       Anunțarea rezultatelor evaluării Propunerilor de proiecte

31 ianuarie 2018

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!