fbpx

DOC/ Vânzarea suprafețelor de fâșii forestiere proiectate, dar neplantate, va fi condiționată

 DOC/ Vânzarea suprafețelor de fâșii forestiere proiectate, dar neplantate, va fi condiționată
Susține Ecopresa, distribuie!

Consiliile locale vor putea condiționa vânzarea terenurilor preconizate a fi ocupat de fâșiile forestiere proiectate, dar neplantate. Modificările în acest sens au fost aprobate în ședința Guvernului din 30 martie.

Potrivit documentului, cumpărătorul va fi obligat, în termen de trei ani, să asigure efectuarea proiectării și plantării fâșiilor forestiere antierozionale, efectuarea amenajării hidrologice a terenurilor, în conformitate cu proiectul de organizare a teritoriului exploatației agricole, deținute în proprietate de cumpărător. În caz contrar, dreptul de proprietate se stinge de plin, iar dreptul transmis trece înapoi de plin drept la data îndeplinirii condiției.

Fâșiile forestiere contribuie la micșorarea vitezei vântului, sporesc umiditatea aerului și a solului, atenuează temperaturile extreme în timpul verii și iernii, rețin și distribuie uniform zăpada pe suprafața terenurilor agricole, stopează eroziunea și sporesc fertilitatea solurilor. De asemenea, fâșiile forestiere previn apariția degradării solurilor, se arată în nota informativă a proiectului.

Autorii mai menționează că procesul de vânzare-cumpărare se efectuează la cererea proprietarului terenurilor supuse consolidării, în condițiile în care proprietar al acestor terenuri este una și aceeași persoană, iar procesele tehnologice de prelucrare (întreținere) a terenurilor adiacente nu vor fi afectate, iar căile de acces către alte terenuri și obiecte existente nu vor fi îngrădite.


Susține Ecopresa, distribuie!