fbpx

DOC/ Lista lucrărilor statistice de mediu care vor fi realizate în 2022

 DOC/ Lista lucrărilor statistice de mediu care vor fi realizate în 2022

Imagine simbol/agroexpert.md

Susține Ecopresa, distribuie!

Două lucrări statistice în domeniul mediului vor fi realizate în acest an. Acestea se regăsesc în Programul de lucrări statistice pentru anul 2022, aprobat de Executiv în decembrie 202. 

Este vorba d e lucrările: Cheltuieli curente pentru protecția mediului și plăți ecologice, lucrarea care va fi făcută publică la 20 aprilie 2022; și Protecția aerului atmosferic – 20 iulie. 

Deși în secțiunea de mediu sunt indicate doar aceste două lucrări statistice, sunt și altele relaționate cu datele de mediu, cum ar fi Infrastructura străzilor orășenești și amenajarea spațiilor verzi urbane – 6 mai sau Salubrizarea localităților – 6 mai

Întru realizarea rapoartelor de mai sus, instituțiile din domeniul mediului, dar și alte instituții, trebuie să furnizeze Biroului Național de Statistică informații. Instituțiile din domeniul mediului trebuie să ofere următoarele date: 

  • Ministerul Mediului – Informația privind formarea și folosirea fondului ecologic național
  • Agenția de Mediu – Informația privind managementul deșeurilor; Informația privind emisiile substanțelor poluante în aerul atmosferic de către sursele mobile
  • Inspectoratul pentru Protecția Mediului – Informația privind rezultatele controlului de stat referitor la folosirea rațională a resurselor naturale și protecția mediului înconjurător; Protecția aerului atmosferic (f.nr.1-aer);
  • Agenția „Apele Moldovei” – Raportul vizând utilizarea apei
  • Agenția „Moldsilva” – Darea de seamă privind îndeplinirea planului de producere în silvicultură; Raportul nr. 1-gs privind lucrările de cultură a pădurilor; Raportul nr. 2-gs privind protecția pădurilor; Raportul nr. 3-gs privind eliberarea masei lemnoase, lucrările de îngrijire a pădurilor și folosințele accesorii; Raportul nr. 4-gs privind cazurile de incendii de păduri; Raportul statistic privind activitatea gospodăriei cinegetice.

 Programul de lucrări statistice pentru anul 2022 cuprinde lista cercetărilor statistice și a altor lucrări care urmează a fi realizate de Biroul Național de Statistică (BNS) pe parcursul anului 2022. Totodată, sunt indicate termenele de realizare a sarcinilor, dar și autoritățile care vor furniza către BNS informația necesară pentru elaborarea și diseminarea statisticilor oficiale.

Astfel, cercetările statistice vor fi realizate în industrie și energetică, agricultură, comerțul exterior și interior, turism, antreprenoriat, justiție și piața muncii. De asemenea, va fi elaborată statistica prețurilor, a demografiei și a nivelului de trai al populației. 

Drept rezultat, informațiile statistice de calitate vor fi utilizate pentru elaborarea politicilor de dezvoltare economică și socială, creșterea gradului de acoperire a cerințelor utilizatorilor de date statistice pe plan național, precum și informarea utilizatorilor externi despre Republica Moldova.


Susține Ecopresa, distribuie!