fbpx

DOC/ Circulația ciclomotoarelor și altor mijloace de transport în spațiile verzi și ariile protejate va fi interzisă

 DOC/ Circulația ciclomotoarelor și altor mijloace de transport în spațiile verzi și ariile protejate va fi interzisă

Activități recreaționale neconforme și ilegale în arealul Rezervației Cultural-Naturale Orheiul Vechi. Foto: 5 iunie 2021, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic

Susține Ecopresa, distribuie!

Circulația ciclomotoarelor și a altor mijloace de transport, dar și parcarea acestora în păduri, arii protejate sau spații verzi va fi interzisă prin lege. Prevederea se regăsește într-o inițiativă a deputatului PAS Lilian Carp, care astfel vrea să asigure protecția spațiilor verzi, dar și să ofere instrumente instituțiilor statului să combată acțiunile de deteriorare sau distrugere a vegetației din spațiile verzi.

Potrivit notei informative a proiectului, la moment, legea contravențională la art.135 stabilește răspunderea contravențională doar pentru circulația și parcarea vehiculelor pe terenurile fondului forestier, în spațiile verzi din afara drumurilor publice și în locuri interzise, iar în cazul în care aceste fapte sunt comise cu ciclomotarele sau cu alte mijloace de transport decât vehiculele, legiuitorul nu a prevăzut răspunderea corespunzătoare.

CITIȚI ȘI Declarație: STOP activităților recreaționale ilegale, barbare și distructive în arealul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” și în alte rezervații și arii naturale protejate de stat

Astfel, potrivit autorului, având în vedere faptul că spațiile verzi, indiferent de apartenență și destinație, servesc la îmbunătățirea calității mediului, menținerea echilibrului ecologic și a genofondului autohton, se impune necesitatea revizuirii și armonizării unor acte normative ce reglementează domeniul dat.

Deputatul propune modificarea Codului contravențional astfel încât articolul 135 să aibă următorul cuprins: Circulația și parcarea vehiculelor, ciclomotoarelor și a altor mijloace de transport pe terenurile fondului forestier, ariilor naturale protejate, în spațiile verzi din afara drumurilor publice și în locuri interzise

Circulația și parcarea vehiculelor, ciclomotoarelor și a altor mijloace de transport pe terenurile fondului forestier, ariilor naturale protejate și în spațiile verzi din afara drumurilor publice şi în locuri interzise, cu excepția celor de uz de serviciu
se sancționează cu amendă de la 80 la 100 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 150 unități convenționale aplicată persoanei juridice.”.

De asemenea, deputatul propune și ajustarea în acest sens a Legii cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale și a Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat.

Precizăm că inițiativa legislativă a obținut avizul Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie.

Precizăm că, anterior printr-o declarație semnată de peste 100 ONG-uri, membre ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic și alte organizații obștești cereau stoparea imediată a activităților „motorizate” de divertisment cu factor distructiv asupra stâncilor, florei și faunei din arealul rezervației protejate și calcularea prejudiciului cauzat mediului.

Semnatarii se referau la situația când mami multe unități de transport cuadricicluri au fost surprinse făcând tururi distractive prin Rezervația Naturală Orheiul Vechi punând în pericol flora și fauna rezervației, distrugând masivele de calcar și versanții pitorești ai râului Răut.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!