fbpx

Componenta ecologică a Parteneriatului Estic post-2020, discutată de reprezentanții Moldovei, Ucrainei și Georgiei

 Componenta ecologică a Parteneriatului Estic post-2020, discutată de reprezentanții Moldovei, Ucrainei și Georgiei

Imagine simbol/un-page.org/

Susține Ecopresa, distribuie!

Autoritățile de mediu din Republica Moldova, Ucraina și Georgia au discutat despre componenta ecologică a agendei Parteneriatului Estic post-2020. În cadrul unui eveniment online, reprezentanții celor trei țări au abordat principalele modalități de ecologizare a politicii Parteneriatului Estic după 2020, precum și inițiativele emblematice regionale pentru diferite formate de cooperare multilaterală ale Parteneriatului Estic.

Astfel reprezentanții celor trei țări se pregătesc de viitorul Summit al Parteneriatului Estic.

La eveniment au participat Iordanca-Rodica IORDANOV, secretar de stat al Ministerul Mediului, reprezentanți ai Ministerului Mediului, asociațiilor obștești și experți, participanți similari din Georgia și Ucraina.

În cadrul evenimentului, a fost prezentat documentul de discuție „Ecologizarea Parteneriatului Estic: dimensiunea regională a perspectivelor viitoare”, pregătit de experții Centrului de Resurse și Analiză „Societatea și Mediul” și experți din țările Parteneriatului estic.

Principalele puncte de discuție au fost:

– Cum poate fi integrat pe deplin Pactul Verde European în agenda Parteneriatului estic post-2020

– În ce măsură inițiativele emblematice ale țării propuse reflectă aspirațiile ecologice ale țărilor Parteneriatului estic

– Ce formate de cooperare multilaterală pot fi promovate efectiv în cadrul Parteneriatului estic pentru a aborda priorități specifice de mediu

– Este arhitectura multilaterală a Parteneriatului estic suficient de echipată pentru a promova Pactul Verde European și prioritățile acestuia

– Ar beneficia Parteneriatul estic post-2020 de pe urma inițiativelor emblematice ecologice multilaterale.

Obiectivele și prioritățile Pactului Verde European sunt integrate în documentele de bază strategice și de planificare în Repubica Moldova.

Potrivit Ministerului Mediului, Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 (proiect) este un document de viziune strategică, care indică direcția de dezvoltare a țării și a societății pentru următorul deceniu, bazate pe principiul ciclului vieții omului, al drepturilor omului și al calității vieții acestuia, și includ 4 piloni ai dezvoltării durabile, cu 10 obiective corespunzătoare pe termen lung, după cum urmează, inclusiv economia durabilă și incluzivă prin integrarea principiilor protecției mediului, dezvoltării durabile și dezvoltării economice verzi, adaptării la schimbările climatice în toate sectoarele economiei naționale.

Strategia de mediu 2014-2023 (în vigoare) are ca obiectiv specific integrarea principiilor de protecție a mediului, dezvoltare durabilă și economie verde, a principiilor de adaptare la schimbările climatice în toate sectoarele economiei naționale.

Prevederile privind integrarea obiectivelor Pactului Verde European sunt incluse în Agenda de Asociere UE-RM pentru 2021-2027 (2021).

La solicitarea Guvernului RM, consilierul UE de nivel înalt pentru tranziție verde (EUHL Adviser on green transition) a început activitățile în Republica Moldova din aprilie 2021. Printre activitățile de bază – promovarea unei tranziții verzi a Republicii Moldova, întărirea colaborării cu țările UE și promovarea managementului deșeurilor și economiei circulare.

Pregătirile și declarațiile din partea RM la cea de-a treia reuniune ministerială a Parteneriatului Estic privind mediul și schimbările climatice (22 iunie 2021) au inclus: Promovarea unei redresări economice verzi, neutre din punct de vedere climatic, care să beneficieze oamenii și naturii, pe baza prevederilor Pactului Verde al UE.

Procesul în curs de integrare a prevederilor Pactului Verde al UE în documentele de politică (Programul de promovare a Economiei Verzi pentru 2022-2027, Programul privind managementul deșeurilor pentru 2022-2027, Regulamentul privind etichetarea ecologică, Programul privind dezvoltarea cu emisii reduse 2030 etc.) se desfășoară cu sprijinul EU4Environment, UNEP, UNECE, EU4Climate.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!