fbpx

Cetățenii ar putea primi cote de teren agricol

 Cetățenii ar putea primi cote de teren agricol

Imagine simbol: infopuls.ro

Susține Ecopresa, distribuie!

Terenurile cu destinaţie agricolă rezervate pentru necesităţile dezvoltării sociale a localităţilor rurale vor putea fi atribuie în proprietate privată unei persoane din familia în care nici unuia din membri nu i s-a atribuit cota de teren echivalent. Un proiect de modificare a Codului funciar în acest sens se află în consultări publice.

Potrivit acestuia, mărimea terenurilor se va stabili de către autoritatea administraţiei publice locale în baza propunerilor comisiei funciare, în funcţie de posibilităţile reale, însă nu poate fi mai mare decât mărimea cotei de teren echivalent calculată pe unitatea administrativ-teritorială respectivă. În cazul persoanelor care prelucrează cota de teren echivalentă în natură (pe loc) conform listelor întocmite, dar nu au fost eliberate titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren din motivul lipsei deciziei în acest sens, consiliului local în baza propunerii comisiei funciare, va lua o decizie de atribuire a terenurilor până la data de 31 decembrie 2025.

La stabilirea decesului persoanelor incluse anterior în listele întocmite, succesorilor de drepturi li se vor întocmi acte de drept conform Codului Civil. Cheltuielile la perfectarea actelor de proprietate vor fi acoperite din surse proprii ale deținătorilor de terenuri, extrabugetare ale autorităților publice locale și în cadrul proiectelor investiționale.

Operaţiile de atribuire în proprietate a terenurilor menţionate se înfăptuiesc, ţinîndu-se cont de situaţia de la 1 ianuarie 1992.

Potrivit autorilor proiectului, necesitatea elaborării proiectului de lege enunțat rezultă din faptul, că în cadrul Proiectului de înregistrare și evaluare funciară în mai multe primării ale republicii s-au depistat suprafețe de teren agricol, care au fost atribuite în natură cetățenilor, dar care din diferite motive nu s-a reușit adoptarea unei decizii privind atribuirea terenurilor cu eliberarea titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren conform listelor întocmite la propunerea comisiilor funciare.


Susține Ecopresa, distribuie!