fbpx

Ce spune Moldsilva despre neregulile depistate de Curtea de Conturi

 Ce spune Moldsilva despre neregulile depistate de Curtea de Conturi

Foto: Ecopresa.md

Susține Ecopresa, distribuie!

După ce Curtea de Conturi a depistat mai multe nereguli în rapoartele financiare ale Agenției „Moldsilva” pentru 2019.  Agenția a publicat un comunicat de presă în care vine cu anumite clarități.

Mai exact, experții agenției afirmă că echipa de audit vine cu propuneri și nicidecum nu a constatat ”iregularități aferente evaluării, contabilizării și gestionării terenurilor fondului forestier. Mai exact, agenția a subevaluat valoarea terenurilor fondului silvic cu 13 630,1 mil.lei”.

Totodată, agenția spune că în acest sens doar estimarea Valorii Economice Totale a resurselor forestiere gestionate de Agenţia ”Moldsilva”, va fi importantă pentru determinarea eficienţei investiţiilor în conservarea biodiversităţii, extinderea fondului forestier naţional, utilizarea raţională a resurselor forestiere, dezvoltarea durabilă a pădurii etc., precum și motivarea ratelor de plată pentru folosinţa directă şi indirectă a resurselor forestiere, gestionate de Agenţia ”Moldsilva”.

Astfel, Agenția ”Moldsilva” pentru remedierea situației propune realizarea următorilor pași:

       1. Finalizarea executării lucrărilor de delimitare și înregistrare a terenurilor proprietate publică a statului: fondului forestier;

       2. Realizarea Inventarului Forestier Național;

       3. Elaborarea de către Ministerul Finanțelor de comun cu Agenția ”Moldsilva” a unui SNC în domeniul silviculturii;

       4. Elaborarea și aprobarea Metodologiei Estimării Valorii Economice Totale a resurselor forestiere din RM;

       5. Luarea la evidența contabilă a fondului forestier gestionat în complex.

       În ceea ce ține de „subevaluare a veniturilor aferente plății pentru arenda fondului forestier cu 1,2 mil.lei și a ratat 42,8 mil.lei – prin necolectarea veniturilor pasibile spre încasare din arenda fondului forestier”.

Moldsilva spune că urmare a modificărilor și completărilor Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau recreere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 770 din 17 iunie 2016, Agenția „Moldsilva” a informat arendașii despre necesitatea de a se prezenta la Agenție pentru a perfecta acordurile adiționale la contractele de arendă prin care se modifică prin majorare cuantumul plății de arendă, de la 4025 lei la 19092,37 lei pentru un hectar.

„Prin demers cu titlu recomandat, în anii 2016, 2017 și 2020 toți arendașii fondului forestier au fost înștiințați, inclusiv invitați, pentru perfectarea acordului adițional întru majorarea plății (documentele confirmative au fost prezentate echipei de audit)”, se spune în comunicatul agenției.

Tot acolo, responsabilii menționează că arendatorul poate propune revizuirea cuantumului plăţii de arendă la schimbarea condiţiilor social-economice şi conjuncturii pieţei, dar nu mai des decât o dată în trei ani. „Specificăm și faptul că în ultimii 3-5 ani schimbări majore în condiţiile social-economice şi în conjunctura pieţei nu au fost atestate, fapt ce condiționează o receptivitate scăzută din partea arendașilor la acceptarea majorării plății”, afirmă reprezentanții Moldsilva.

În ceea ce ține de ”interpretarea  incorectă de către Agenție a unor prevederi din cadrul normativ în domeniu a condus la subevaluarea veniturilor cu 0,9 mil. lei, prin includerea taxei pe valoare adăugată în cuantumul plății de bază pentru arenda fondului forestier” agenția afirmă că nu mai întrunește cerințele ca subiect al impunerii cu T.V.A. conform cadrului normativ.

Privind ”ignorare a prevederilor legislației în vigoare, privind eliberarea autorizațiilor pentru vânatul mistreților, a condus la subevaluarea veniturilor cu 0,3 mil. lei prin eliberare gratuită a acestora, în baza unui ordin administrativ intern”, agenția susține că  folosirea rezultatelor gospodăririi cinegetice, uzufructul, are loc prin procesul de recoltare sau vânătoare și care este parte componentă și indispensabilă a procesului de exploatare în scopuri cinegetice, fiind obiectul contractului de dare în arendă și care determină mărimea plății/chiriei arendei.  Autorizațiile eliberate cu titlu gratuit în acest sens sunt doar un document tehnic, care reglementează termenele, volumul, locul, metoda de folosire a produselor gospodăririi cinegetice, emis de către entitatea juridică pentru silvicultură/administratorul terenurilor de vânătoare.Mai mult, potrivit HG 187/2008, pct. 43. lit. b) Arendaşul are dreptul:  să efectueze folosinţe silvice în limitele volumului, conform tipurilor şi în termenele indicate în contractul de arendă; iar potrivit pct. 43, lit. d) de proprietar la producţia şi la veniturile obţinute în urma folosirii fondului forestier conform contractului.

Ceea ce ține de compartimentul ”neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor fondului forestier; neraportarea suprafețelor  terenurilor (337,6 mii ha) către Agenția Proprietății Publice; prezentarea segmentată sau neprezentarea informațiilor privind patrimoniul gestionat” reprezenații agenției afirmă că este „o opinie greșită și lipsită de temei juridic”.

Astfel, reprezentanții agenției afirmă că potrivit art. 21, pct. 5, li. a) al Legii nr. 29  din  05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice, Agenția ”Moldsilva” a reiterat prin solicitarea suportului în vederea includerii în Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pe teritoriul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul unu sau doi, inclusiv pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, respectiv cu identificarea și alocarea surselor financiare din bugetul public naţional pentru lucrările ce țin de delimitarea/ înregistrarea terenurilor fondului forestier proprietate publică a statului, în realitate acest proces fiind deja demarat în partea de nord a republicii.

Totodată, responsabilii de la agenției califică drept „stranie” propunerea de a fi ținut pe suport de hârtie Registrul contractelor de arendă a fondurilor forestier și cinegetic, deoarece potrivit lor ar venit în contradicție cu prevederile acţiunilor privind implementarea iniţiativei “Guvern fără hîrtie”, HG nr. 975/2012.

De asemenea, conducerea Agenției „Moldsilva”, a menționat că o parte din deficiențe și neclarități au fost înlăturate în timpul misiunii, unele pe deplin, altele parțial, fapt confirmat și din informația prezentată de echipa de audit. În privința celor restante, reprezentanții agenției spun că „se va depune tot efortul în vederea eliminării acestora în cel mai scurt timp posibil, încadrându-ne în termeni rezonabili”.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!