fbpx

Bazinul râului Ciulucul Mic, reabilitat ecologic

 Bazinul râului Ciulucul Mic, reabilitat ecologic

Râul Ciuluc

Susține Ecopresa, distribuie!

Râul Ciulucul Mic din Moldova, este un râu mic care a avut de suferit din cauza nerespectării regimului hidrologic, a lipsei fâșiilor de protecție și a nivelului scăzut de informare a populației. Acești factori s-au răsfrâns negativ inclusiv asupra cantității și calității resurselor de apă și a sănătății și bunăstării populației locale. Grație proiectului „Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic”, bazinul râului a fost reabilitat ecologic.

Gabriela Isac, coordonatoarea proiectului a precizat că:„Proiectul a început cu deplasări de documentare de-a lungul cursurilor principale ale Ciulucului Mic și afluenților lui principali (Ciulucul Mare și Ciulucul de Mijloc), începând cu izvoarele acestuia și până la revărsarea Ciulucului Mic în Răut – ceea ce a permis echipei să aibă o viziune integrală asupra stării râului, esențială pentru atingerea obiectivelor propuse. Am continuat cu măsuri de informare și conștientizare a publicului larg în bazinul hidrografic al râurilor Ciuluc și în toată țara cu scopul protecției și restabilirii resurselor de apă. Au urmat multe activități practice de reabilitare ecologică a bazinului râului: construcția și folosirea lăzilor de compostare a frunzelor la câteva instituții din orașul Sângerei, acțiuni de salubrizare la care au participat circa 270 de locuitori ai localităților cuprinse de proiect, precum și acțiuni de înverzireÎn pofida secetei și a iernii timpurii din anii 2018-2019, au fost plantați până la 29,000 de puieți și butași, procurați în cadrul proiectului și donați de persoane fizice. La plantare au participat circa 780 de persoane în cadrul a peste 36 de evenimente de plantare în 10 localități din bazinul râului Ciuluc. Au fost plantați 29 de specii de copaci și arbuști pe malurile râurilor, iazurilor, în jurul izvoarelor, în parcuri (școlare sau publice), în calitate de gard verde la gunoiște, ca fâșie de-a lungul drumului, etc.”.

Varietatea speciilor și a locurilor de plantare a avut obiectivul de a asigura supraviețuirea puieților, sporirea biodiversității, implicarea localnicilor, promovarea valorii copacilor pentru beneficiul mediului și omului.  De asemenea, scopul proiectului a fost de a spori conștientizarea populației și a autorităților publice locale în domeniul managementului integrat al apelor și reabilitarea ecologică în bazinul hidrografic al râului Ciulucul Mic.

Una din principale activități a fost elaborarea și aprobarea Planului de Gestionare al bazinului hidrografic al râului Ciulucul Mic, care numără circa 75 de acțiuni planificate pe toate trei brațe ale râului în cele trei raioane pentru perioada anilor 2019-2024.  Problemele unui râu nu pot fi rezolvate printr-un singur proiect mic – chiar dacă și râul se consideră unul ”mic”. Însă, suntem ferm convinși că una dintre realizările principale ale proiectului rămâne crearea unei comunități – atât la nivel administrativ, cât și la nivel individual – în jurul Ciulucului. Ciulucul ca râu nu este un scop final – mai degrabă un simbol, un obiectiv intermediar și un prilej pentru mobilizare și îmbunătățire a situației ecologice în general. Suntem recunoscători Programului de suport pentru posibilitatea de a continua această inițiativă în cadrul următorului proiect, ”Asigurarea continuității măsurilor de protecție și restabilire ecologică a râului Ciulucul Mic” (2019-2020), menit să asigure continuitatea și evoluția activităților și rezultatelor atinse în 2018-’19. Sperăm că experiența noastră va fi utilă și pentru alte râuri mici din Moldova”, a menționat   Gabriela Isac, coordonatoarea proiectului.

Proiectul “Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic” a fost realizat de Asociația Obștească ”EcoVisio” cu suportul Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, finanțat din Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, coordonat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția “Apele Moldovei” și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și Cooperare (ADA). Activitățile proiectului au fost realizate în perioada aprilie 2018 – mai 2019 în bazinul hidrografic al râului Ciulucul Mic, în raioanele Fălești, Sângerei și Telenești.   ecovisio.org/ro/activeciuluc și www.fb.com/activeciuluc/

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!