fbpx

Autorizarea lucrărilor de curățare a arborilor va fi simplificată

Susține Ecopresa, distribuie!

Procedura de autorizare a lucrărilor silvotehnice, precum curățarea arborilor sau înlăturarea celor afectați, va fi simplificată. Mai multe modificări la acte normative ce vizează proprietarii de terenuri cu vegetație forestieră au fost aprobate de Guvern. 

Potrivit Ministerului Mediului, până acum, gestionarii terenurilor acoperite cu vegetație forestieră întâmpinau dificultăți în procesul de gospodărire a spațiilor verzi din localitățile urbane și rurale. Aceștia erau obligați să obțină acte permisive pentru lucrări de curățare a spațiilor verzi, care sunt realizate anual.

Noul mecanism de autorizare prevede că lucrările silvotehnice vor putea fi începute printr-o notificare depusă la Agenția de Mediu. Această notificare va putea fi depusă atât online, cât și fizic. Documentul va trebui să conțină informații despre beneficiar, să fie expusă necesitatea intervenției, date despre locație și modul de intervenție. „Respectiv, mecanismul simplificat oferă beneficiarilor posibilitatea de a opera prompt, însă, odată cu implementarea acestuia, va crește și responsabilitatea pe care o poartă aceștia”, notifică Ministerul Mediului.

Concomitent, procedura notificării se va aplica și în cazul: lichidării avariilor sau reparațiilor urgente la rețelele inginerești, căderii arborilor pe edificii, pe liniile de transportare a energiei electrice, echipamentele de semnalizare, de comunicații electronice și alte rețele inginerești; pe căile ferate, precum și în alte cazuri de pericol pentru securitatea circulației trenurilor; pe obiecte de infrastructură comunitară (drumuri publice, zone pietonale, zone destinate recreerii populației) și în cazurile când vegetația forestieră prezintă risc sporit pentru securitatea populației.

Procedura vizată va acorda subiecților implicați dreptul de a interveni legal în spațiile care necesită desfășurarea lucrărilor silvice de urgență, pentru a elimina factorii de risc ce țin de vegetația forestieră ce nu corespunde cerințelor și poate prezenta pericol pentru societate sau obiectivele de infrastructură. Totodată, Agenția de Mediu va avea dreptul de a efectua vizite de informare în teren, ceea ce până acum nu a fost reglementat legal”, mai menționează reprezentanții ministerului.

Un aspect care se propune a fi remediat prin acest proiect de lege este clarificarea aspectului de apartenență a terenurilor împădurite, or, acum există o neclaritate privind situațiile în care este necesară autorizarea tăierilor pe terenurile proprietate privată. În context, proiectul stabilește expres tipurile terenurilor cu vegetație forestieră unde este necesară autorizația, în corespundere cu reglementările Codului silvic, care obligă deținătorii de terenuri împădurite să le gestioneze conform normelor silvice.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu