fbpx

Agenția de Mediu monitorizează continuu nivelul fonului radioactiv pe teritoriul R. Moldova. Ultimele date

 Agenția de Mediu monitorizează continuu nivelul fonului radioactiv pe teritoriul R. Moldova. Ultimele date
Susține Ecopresa, distribuie!

În Republica Moldova se observă o tendință stabilă a valorilor medii zilnice a fondului radioactiv al mediului arată datele laboratorului pentru radioactivitatea mediului, din cadrul Agenției de Mediu. Acesta este responsabil la nivel național de efectuarea observațiilor sistematice asupra echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama de 2ori/24h (7:00 şi 2:00) în 12 locații de supraveghere de pe teritoriul tării.

În data de 12 aprilie 2022, până la ora 8:00 , valorile înregistrate ale echivalentului dozei ambientale a radiaţiei gama pe teritoriul Republicii Moldova la staţiile cu monitorizare manuală (Soroca, Făleşti, Corneşti, Bravicea, Bălţata, Leova, Comrat) constituie:

– Minima: 0,08 μSv/h – la staţia Bălțata
– Maxima: 0,18 μSv/h– la staţia Bravicea

Valorile înregistrate ale echivalentului dozei ambientale a radiaţiei gama pe teritoriul Republicii Moldova la staţiile cu monitorizare automată (Briceni, Bălţi, Chişinău, Ştefan Vodă, Cahul) constituie:
– Minima: 0,10 μSv/h – la staţiile Chișinău, la ora 3:30
– Maxima: 0,14 μSv/h– la staţia Briceni la ora 3:10

Limita de avertizare pentru teritoriul Republicii Moldova este de 0,25 microSievert/h, stabilită de către Ministerul Sănătății, în conformitate cu normele fundamentale de radioprotecţie. Cerinţe şi reguli igienice (NFRP-2000).

Laboratorul pentru Radioactivitatea Mediului efectuează zilnic monitoringul echivalentului dozei ambientale a radiației gama (fondul radioactiv al mediului) înregistrat la 7 stații cu monitorizare manuală (or. Soroca, or. Fălești, s. Cornești, s. Bravicea, or. Comrat, or. Leova, s. Bălțata), cu ajutorul dozimetrelor portabile UltraRadiac și DRG, și 5 stații cu monitorizare automată în regim continuu (or. Ștefan-Vodă, or. Bălți, or. Chișinău, or. Briceni și or. Cahul).

Laboratorul efectuează observaţii privind investigarea radionuclizilor tehnogeni 137-Cs, 90-Sr (ceziu-137, strontiu-90), activitatea sumară beta şi gama în depunerile atmosferice, precum şi determinarea conţinutului radionuclizilor telurici în sol 226-Ra, 232-Th, 40-K (radiu-226, toriu-232, caliu-40).

Totodată începînd cu anul 2009 a fost iniţiată investigarea aerosolilor radioactivi în aerul atmosferic, prin amplasarea unei staţii (ASS-500) de colectare a acestora în mun. Chişinău.

Laboratorul pentru Radioactivitatea Mediului cooperează cu Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică în cadrul Programului privind reţeaua globală de determinare a compoziţiei izotopice în precipitaţii (GNIP) şi în special a izotopilor stabili Oxigen-18 si Deuterium (hidrogen-2).

Agenția de Mediu, responsabilă de informarea sistematică a autorităților publice, societății civile și populației cu privire la calitatea mediului, zilnic publică valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama pe teritoriul Republicii Moldova pe pagina sa oficială:

Totodată, Agenția de Mediu a aprobat și a pus în aplicare Schema de avertizare urgentă a a instituțiilor abilitate privind depășirea echivalentului debitului dozei ambientale a radiației gama peste limita de 0,25 μSv/h în Republica Moldova.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!