fbpx

A fost aprobat un nou regulament în domeniul protecției aerului

 A fost aprobat un nou regulament în domeniul protecției aerului

Imagine simbol/agora.md

Susține Ecopresa, distribuie!

Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor. Scopul documentului este de a limita conținutul total de compuși organici volatili (COV) în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor autovehiculelor în vederea prevenirii și reducerii poluării atmosferice.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU, a menționat că poluanții emiși în atmosferă constituie cauza unor grave probleme de mediu și de sănătate, întrucât unele emisii de COV din vopsele și lacuri sunt clasificate drept toxice, cancerigene sau teratogene.

„În conformitate cu datele din rapoartele statistice ale Biroului Național de Statistică, cu privire la dinamica producerii vopselelor și lacurilor în Republica Moldova, cât și la volumul importurilor din afara țării, se observă o creștere a cererii anuale a acestor  produse, fapt ce ne determină să introducem noi reglementări în acest domeniu. Emisiile de COV acționează negativ asupra sănătății umane, precum și asupra mediului înconjurător. Necesitatea asigurării protecției eficiente a populației împotriva riscurilor pe care le prezintă poluarea atmosferică este una stringentă, motiv pentru care intervenim cu planuri de acțiuni orientate spre limitarea emisiilor de COV”, a comunicat ministrul.

Astfel, Regulamentul stabilește scopul și domeniul de aplicare în ceea ce privește specificațiile tehnice pentru anumite vopsele, lacuri și produse de refinisare a autovehiculelor; stabilește cerințele privind etichetarea și valorile limită maxime al conținutul de COV în vopsele, lacuri și produsele de refinisare a autovehiculelor.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului  este delegat ca fiind autoritatea competentă de supraveghere a pieței având dreptul de a iniția verificări planificate sau inopinate, iar în perioada următoare, MADRM va înainta propuneri de modificare a Codului Contravențional, pentru aplicarea amenzilor privind nerespectarea prevederilor Regulamentului.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!