fbpx

Utilizarea substanțelor chimice va fi gestionată de Ministerul Mediului în baza unui program de management

Susține Ecopresa, distribuie!

Gestionarea tuturor etapelor de viață ale substanțelor toxice va fi efectuată, în Republica Moldova, în baza unui program complex. Ministerul Mediului a publicat pentru dezbateri publice proiectul Programului de management durabil al substanțelor chimice pentru anii 2023-2030. Prin intermediul acestui program, autorii își propun să asigure gestionarea în siguranță a substanțelor chimice, astfel încât să crească nivelul de protecție a mediului și sănătății umane. În mod deosebit, documentul pune accent pe asigurarea calității aerului, calității apei, pe dezvoltarea infrastructurii necesare pentru gestionarea deșeurilor și a apelor reziduale.

În document se mai fac referiri la substanțele chimice periculoase care se conțin în produse de protecția a plantelor, produsele biocide, detergenți ce conțin agenți tensioactivi care nu îndeplinesc criteriile pentru biodegradarea aerobă finală, substanțe cu risc major pentru sănătatea umană și mediu, substanțe chimice industriale periculoase și substanțe chimice care distrug stratul de ozon, echipamente și produse ce conțin astfel de substanțe.

Reafirmându-și aspirațiile de aderare la UE, Guvernul Republicii Moldova și-a asumat un angajament ambițios de a face managementul substanțelor chimice și al deșeurilor mai eficient și eficace, asigurând realizarea unui echilibru între interesele părților implicate și perfectarea unui control corespunzător din partea statului.

Elaborarea Programului este de importanță majoră și se încadrează în aspirațiile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Statutul de țară candidat pentru aderare la UE dictează necesitatea accelerării armonizării legislației pentru plasarea pe piață a produselor chimice racordate la standardele UE, pentru a asigura utilizatorii interni cu produse de calitate, inofensive pentru sănătatea umană și mediul înconjurător”, notează autorii proiectului.

Planul de acțiuni pentru implementarea Programului presupune reducerea progresivă a poluării cu substanțe chimice, diminuarea presiunilor generate de gestionarea inadecvată a deșeurilor de substanțe chimice, minimizarea impactului advers asupra sănătății oamenilor și a mediului. Totodată, în document sunt stipulați pași concreți pentru a îmbunătăți managementul riscului accidentelor cu implicarea substanțelor chimice.

Potrivit Ministerului Mediului, actualmente, printre cele mai mari probleme legate de acest domeniu sunt insuficiența de resurse umane și financiare pentru gestionarea substanțelor chimice. De asemenea, se atestă un nivel scăzut de utilizare a tehnologiilor pentru gestionarea proceselor legate de aceste substanțe și lipsa unui sistem de instruire în domeniu.

Totodată, în Republica Moldova nu există întreprinderi care să asigure colectarea și tratarea substanțelor chimice cu termen expirat, iar capacitățile de laborator sunt reduse, ceea ce nu permite monitorizarea eficientă a nivelului de poluare cu substanțe chimice.

În prezent, Republica Moldova produce un spectru îngust de substanțe chimice, orientat spre piața autohtonă. Este vorba despre produse farmaceutice, coloranți, lacuri și vopsele, produse și preparate de parfumerie și produse de mase plastice.

Proiectul Programului de management durabil a substanțelor chimice pentru anii 2023-2030 poate fi consultat aici.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu