fbpx

Regimul juridic al lacurilor și iazurilor va fi stabilit în baza unor prevederi noi. Pe malurile râurilor vor fi permise activități de agrement

 Regimul juridic al lacurilor și iazurilor va fi stabilit în baza unor prevederi noi. Pe malurile râurilor vor fi permise activități de agrement

Imagine simbol. Sursa: moldovenii.md

Susține Ecopresa, distribuie!

Legislația care prevedea determinarea apartenenței iazurilor și bazinelor de apă va fi modificată. Astfel, va fi clară stabilirea regimului juridic al obiectelor acvatice, precum și evitarea litigiilor privind utilizarea ilegală a bazinelor de apă. În acest scop, Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă, care vor asigura reglementarea și clarificarea determinării apartenenței iazurilor, lacurilor și bazinelor de apă în cadrul procesului de delimitare masivă.

Modificările au fost făcute după ce, în ultimii ani, tot mai des apărea problema privind determinarea apartenenței iazurilor și bazinelor de apă în cadrul procesului de delimitare masivă a bunurilor proprietate publică. Prin urmare, propunerile de modificare aduc claritate în stabilirea apartenenței corpurilor de apă – fie statul, fie autoritățile publice locale, în vederea gestionării adecvate și echitabile a acestora.

Neclaritățile sunt generate de lipsa documentelor confirmative ce ar proba fără echivoc dreptul de proprietate al statului. O problemă separată o reprezintă bazinele acvatice atribuite în folosință întreprinderilor piscicole ale Asociației „Piscicola” și ale Societății Vânătorilor și Pescarilor pentru organizarea pescuitului sportiv, creșterii puietului de pește și a peștelui pentru consum. Din motiv că autoritățile responsabile nu au stabilit lista bazinelor acvatice determinate după apartenență, deținătorii bazinelor acvatice au privatizat construcții hidrotehnice, au utilizat bazinele de apă doar în scopuri piscicole, cu încălcarea folosinței generale a apei, s-au judecat cu autoritățile publice locale și au utilizat bazinele acvatice cu titlu gratuit”, se spune în nota informativă a proiectului.

Astfel, proiectul de lege prevede că deținătorii de construcții hidrotehnice vor fi impuși să achite plata pentru folosința terenurilor fondului apelor către proprietarii terenurilor.

Anterior, dreptul de folosinţă al terenurilor din fondul apelor pentru piscicultură aparţinea exclusiv deţinătorilor de construcţii hidrotehnice, aceştia fiind responsabili de întreţinerea şi consolidarea lor în conformitate cu legislaţia. Astfel, deși deținătorul avea drept de proprietate doar asupra construcției hidrotehnice, acesta utiliza și bazinul acvatic, iar exploatarea excesivă ducea la înnămolire și la scăderea nivelului apei. Noile modificări stabilesc că proprietarul construcției hidrotehnice va putea folosi terenul adiacent în baza plății de arendă achitată proprietarului, iar apa o va putea utiliza în diferite scopuri, doar în baza autorizației de mediu.

Totodată, proiectul prevede permisiunea de a practica activitățile de agrement în fâșiile riverane din proprietatea statului. „Actualmente în fâșiile riverane proprietate publică a statului este interzisă practicarea activităților de agrement, iar autoritățile publice locale invocă existența solicitărilor din partea potențialilor investitori în domeniul turismului, care pot îmbunătăți acest domeniu. Această modificare ar aduce beneficii financiare atât statului, cât și unităților administrativ-teritoriale în anumite condiții, stabilite de Guvern”, susțin autorii proiectului.

În Republica Moldova sunt 6763 de lacuri de acumulare și iazuri. Peste 80% din iazurile și lacurile de acumulare care dispun de regulamente sunt atribuite în folosință persoanele fizice sau juridice.


Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu