fbpx

Raport: În instituțiile publice din sectorul de mediu au crescut semnificativ riscurile de corupție

 Raport: În instituțiile publice din sectorul de mediu au crescut semnificativ riscurile de corupție

Imagine simbol: wikipedia.org

Susține Ecopresa, distribuie!

Planul sectorial de acţiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020 nu și-a atins rezultatele scontate, iar în multe domenii situația legată de coruptibilitate, transparență și capacitatea instituțiilor s-a înrăutățit. Acestea sunt principalele concluzii ale Raportului de evaluare a impactului implementării planului menționat, elaborat cu sprijinul PNUD Moldova, de Centrul Analitic Independent „EXPERT-GRUP”.

Potrivit raportului, din cele 33 acțiuni incluse în plan, doar 7 acțiuni au fost realizate, iar 26 au rămas nerealizate sau parțial realizate. Evaluarea a mai constatat că cel mai problematic a fost capitolul „Ridicarea nivelului de transparență decizională în cadrul autorităților de mediu și asigurarea accesului la informația de mediu”, unde toate acțiunile au rămas nerealizate. Încă un domeniu unde a fost înregistrat regres semnificativ ține de aplicarea contravențiilor de mediu. Experții au constatat, că, pe de o parte, amenzile se aplică în mod discreționar, care lasă loc pentru abuzuri, iar pe de altă parte deseori acestea sunt incomensurabile cu daunele de mediu și, respectiv, prea mici și permisive pentru contravenienți.

Au fost identificate probleme și în ceea ce ține de funcționarea Fondului Ecologic Național. Potrivit studiului, din cauza administrării lipsită de transparență și ineficiente a resurselor: majoritatea fondurilor se alocă pentru construcții de apeducte, cu neglijarea altor obiective de mediu (ex: sisteme de canalizare sau epurare), precum și pe criterii politice
(majoritatea fondurilor au fost recepționate de APL-uri conduse de primari afiliați partidelor aflate la guvernare.

Regres semnificativ a fost înregistrat și la capitolul transparență și deschidere a datelor. Pe lângă faptul că nu a fost elaborat Sistemul Integrat Informațional de Mediu așa cum a fost prevăzut de Plan, s-a înrăutățit disponibilitatea datelor de mediu, fapt ce a făcut și mai dificilă monitorizarea riscurilor de corupție și formularea de politici de mediu bazate pe date.

Cele mai importante progrese au fost înregistrate doar la capitolul „Ajustarea și dezvoltarea cadrului normativ primar”, cadrul normativ de mediu fiind într-o continuă perfecționare, însă au rămas restanțe în ceea ce privește dezvoltarea cadrului normativ secundar și, respectiv, implementarea acestuia. Totodată, au fost făcuți anumiți pași pentru crearea funcțiilor sau desemnarea responsabililor pe acțiuni de integritate în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, precum și în cadrul Agenției de Mediu.

Principalele constrângeri care au împiedicat implementarea documentului au fost instabilitatea politică și deprioritizarea obiectivelor de mediu din agenda politică, ca urmare a reformei administrației publice centrale din anul 2017. În rezultat, s-a redus din capacitatea instituțiilor de mediu de a implementa eficient politicile in domeniu, a fost afectata comunicarea și coordonarea dintre instituțiile de mediu, s-a redus din capacitatea  Fondului Ecologic Național de a finanța în egală măsură programele de mediu, subfinanțarea din bugetul public a instituțiilor de mediu și a sectorului în general.

Principalele recomandări ale experților s-au referit la planificarea acțiunilor anticorupție în documentele strategice sectoriale pe termen lung, finanțarea domeniului mediului în cadrul unor programe bugetare dedicate, excluderea practicilor clientelare și coruptibile pe distribuția resurselor bugetare pentru realizarea obiectivelor de mediu, consolidarea capacităților instituționale ale autorităților din acest domeniu ș.a. Unele dintre recomandări sunt:

  • Pe lângă finanțarea domeniului mediului, este necesar de exclus practicile clientelare și coruptibile în ceea ce ține de distribuția resurselor bugetare pentru realizarea obiectivelor de mediu.
  • Există necesitatea unei evaluări integrale a funcționalității instituțiilor din sectorul de mediu, pentru a realiza o reformă veritabilă, bazându-se pe necesitățile actuale, având în vedere protecția mediului și utilizarea durabilă a resurselor naturale, în contextul schimbărilor climatice.
  • Dezvoltarea unui program de gestiune și deschidere a datelor de mediu, este o acțiune pe cât de complicată, pe atât de importantă pentru minimizarea riscurilor de corupție în acest sector și respectiv asigurarea dezvoltării sectorului bazat pe evidențe.
  • Pentru a diminua vulnerabilitățile de corupție există necesitatea unor acțiuni drastice și urgente în toate subdomeniile din sectorul protecției mediului.

Raportul de evaluare a impactului implementării Planului sectorial de acţiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020 a fost realizat în cadrul proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.


Susține Ecopresa, distribuie!