fbpx

Important pentru producătorii de energie din resurse regenerabile. Lista actele necesare pentru confirmarea statutului de producător eligibil

 Important pentru producătorii de energie din resurse regenerabile. Lista actele necesare pentru confirmarea statutului de producător eligibil
Susține Ecopresa, distribuie!

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică atenționează că pentru confirmarea statutului de producător eligibil, solicitantul trebuie să depună o cerere conform formularului cererii stabilit în Anexa nr. 1 la Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Agenției nr. 251/2019 din 5 iulie 2019, cu modificările ulterioare (în continuare Regulamentul nr. 251/2019), și să anexeze următoarele acte:

  1. avizul de racordare eliberat de operatorul de sistem la rețeaua electrică a căruia urmează să fie racordată centrala electrică (în cazul centralei electrice ce urmează a fi construită) sau actul de corespundere eliberat de organul de supraveghere energetică de stat (în cazul centralei electrice pusă în funcțiune);
  2. copia actului, care atestă dreptul de proprietate/superficie a terenului sau construcției unde este/urmează a fi construită centrala electrică a solicitantului;
  3. copia actului care atestă faptul depunerii garanției pentru participare;
  4. declarația pe proprie răspundere, conform formularului stabilit în Anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 251/2019;
  5. informația adițională despre solicitantul care a depus cerere pentru confirmarea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 251/2019;
  6. copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  7. în cazul centralelor electrice puse în funcțiune – documente confirmative privind data fabricării echipamentului utilizat la construcția centralei.

Anexele 1, 2, 3  pot fi găsite accesând următorul link.

În cazul în care solicitantul pentru confirmarea statutului de producător eligibil nu prezintă setul de acte integral, cererea nu se înregistrează până nu se depun toate actele stabilite de Regulamentul nr. 251/2019.

Agenția îndeamnă părțile interesate să se informeze privind procedura de confirmare a statutului, totodată drepturile și obligațiile potențialului producător eligibil sunt stabilite prin Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Agenției nr. 251/2019 din 5 iulie 2019, cu modificările ulterioare, iar în cazul apariției unor întrebări să acceseze pagina web oficială www.anre.md sau să sune la linia de informare – 0 800 10 008 (apel gratuit).


Susține Ecopresa, distribuie!