fbpx

/DOC/ Inclusă în rețeaua globală UNESCO, Rezervația „Prutul de Jos” va funcționa în baza unui regulament. Principalele prevederi

 /DOC/ Inclusă în rețeaua globală UNESCO, Rezervația „Prutul de Jos” va funcționa în baza unui regulament. Principalele prevederi

Foto: revista NATURA

Susține Ecopresa, distribuie!

Rezervația „Prutul de Jos” se va subordona Agenției „Moldsilva” și va putea practica activități pentru obținerea resurselor financiare pentru întreținerea sa. Totodată, din bugetul de stat vor fi alocați circa șapte milioane de lei pentru cheltuieli administrative. Prevederile se regăsesc în regulamentul de funcționare a rezervației aprobat pe 12 august de Guvern.

Potrivit acestuia, rezervația este o instituție publică care are obiectivul de a reduce pierderile de biodiversitate și îmbunătățire a nivelului de trai al populației locale prin introducerea unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră a Deltei Dunării și Regiunii Prutului de Jos și consolidarea implicării comunitare în regiune în acțiuni de protecție a mediului.

Documentul mai stabilește scopul, obiectivele, competențele, bazele activității științifice și economico-financiare, precum şi zonarea cu regimul de activitate al Rezervației biosferei „Prutul de Jos”. Astfel, pentru asigurarea funcționării Rezervației biosferei „Prutul de Jos” sunt necesare cheltuieli administrative de la buget în mărime de circa șapte milioane de lei. Totodată, rezervația are statut de instituție publică pentru cercetări științifice și dispune de balanța distinctă și este în drept să practice orice tip de activitate ce nu contravine scopurilor, sarcinilor și principiilor creării și activității acesteia.

Rezervația are statutul de întreprindere de stat, este în gestiunea Agenției „Moldsilva” și are drept obiectiv conservarea elementelor și formațiunilor fizico-geografice, protecția speciilor de floră și faună și a habitatelor acestora, efectuarea cercetărilor în sistemul monitoring – ului global, armonizarea peisajelor geografice și folosirea lor durabilă în scopuri științifice, culturale, turistice, instructive și educaționale.

În cadrul ședinței de Guvern, ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu, a menționat că, recent, Uniunea Europeană a  propus Republicii Moldova un proiect,  în cadrul Programului EU4 Environment, privind susținerea activităților pentru dezvoltarea durabilă și protecția ecosistemelor naturale din cadrul Rezervației biosferei „Prutul de Jos”.

Sursa: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

Pentru realizarea scopurilor propuse și pentru desfășurarea activităților preconizate au fost trasate sarcini și obiective:

 • protecția și conservarea diversității biologice și peisagistice și a habitatelor naturale;
 • protecția și optimizarea efectivului de specii de floră și faună rare, vulnerabile și periclitate;
 • crearea condițiilor pentru reintroducerea speciilor de floră și faună dispărute, a celor periclitate (aflate în pericol de dispariție), precum și a celor vulnerabile, prin intermediul reproducerii lor în condiții ex-situ;
 • crearea condițiilor necesare pentru gospodărirea și folosința durabilă a resurselor  naturale din zonă și stimularea  activităților economice non poluante;
 • colaborarea în cadrul Programului UNESCO și elaborarea programelor  naționale pentru realizarea Programului UNESCO;
 • crearea condițiilor pentru păstrarea și dezvoltarea tradițiilor și obiceiurilor culturale ale populației locale;
 • efectuarea cercetărilor științifice;
 • popularizarea cunoștințelor privind protecția mediului, educarea și instruirea ecologică a populației;
 • crearea condițiilor pentru turism și agrement”.

Pentru asigurarea funcționării Rezervației sunt necesare cheltuieli administrative în mărime de 7,1 milioane lei, iar în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 sunt planificate 4,2 milioane lei. Ministerul Finanțelor a dat aviz pozitiv la o eventuală rectificare a Legii bugetului de stat pentru 2021, privind alocarea mijloacelor financiare suplimentare.

Rezervația este amplasată în lunca râului Prut, cuprinde o suprafață totală de peste 14,7 mii de hectare din 9 localități din raionul Cahul, inclusiv terenurile Ocolului Silvic Slobozia. Rezervația biosferei  „Prutul de Jos” a fost inclusă în Rețeaua Mondială UNESCO a Rezervațiilor Biosferei, recunoscută prin programul „Omul și Biosfera” (MaB), fiind aprobată  prin decizia Conferinței Părților UNESCO din 25 iulie 2018.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!