fbpx

DOC/ Cum să-ți micșorezi factura și să devii producător de energie electrică

 DOC/ Cum să-ți micșorezi factura și să devii producător de energie electrică

Imagine de Colin McKay de la Pixabay

Susține Ecopresa, distribuie!

Panourile solare sunt instalate din ce în ce mai mult de către proprietarii de locuințe care doresc să-și scadă costurile la energie prin opţiuni ecologice. Pentru a sprijini pe cei care instalează panouri fotovoltaice, statul a elaborat mecanismul de sprijin Contorizarea netă. Mecanismul permite consumatorilor fi nali (persoane fi zice, companii) să producă și să consume propria electricitate prin instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperiș.

Pentru a beneficia de acest mecanism, proprietarii trebuie să țină cont că sistemul de panouri fotovoltaice trebuie să aibă o putere instalată de până la 200 kW, dar nu mai mare decât puterea contractată cu furnizorul. În cazul în care dețineți sau doriți să vă instalați panouri fotovoltaice și să beneficiaţi de mecanismul de contorizare netă, atunci trebuie parcurgeți nouă pași, cel puțin asta arată ghidul elaborat de Agenția pentru Eficiență Energetică. Cei nouă pași sunt:
1. Analiza potenţialului solar energetic al casei. Înainte de a decide să instalaţi panouri fotovoltaice, trebuie să examinaţi condiţiile casei dvs.

2. Examinarea acoperișului

3. Dimensionarea corectă a sistemului fotovoltaic. Un element important al mecanismului contorizare netă este consumul de energie electrică. Astfel, pentru o dimensionare corectă a instalației de producere, trebuie luat în calcul nivelul consumului de energie electrică a potențialului investitor într-o instalație fotovoltaică. Recuperarea investiției are loc în termeni rezonabili doar în cazul în care consumul energiei electrice este comparabil cu cantitatea de energie electrică ce urmează a fi produsă. Astfel, recuperarea se realizează prin economiile obținute de la achitarea facturilor de energie electrică.

4. Solicitarea avizului de racordare de la operatorul de sistem: S.A. RED NORD sau ICS Premier Energy Distribution

Avizul de racordare se eliberează gratuit de către operatorul de sistem. În avizul de racordare sunt indicate condiţiile tehnice-economice de racordare la reţeaua electrică. Îndeplinirea condiţiilor stipulate în avizul de racordare sunt obligatorii pentru solicitant, proiectant și electricianul autorizat.

5. Elaborarea și coordonarea proiectului electric. La acest pas are loc proiectarea instalațiilor de racordare a
instalației fotovoltaice; coordonarea și expertizarea proiectului de executare în modul stabilit de legislaţie.

6. Executarea lucrărilor de montare a panourilor fotovoltaice

7. Eliberarea actului de corespundere pentru admiterea în exploatare de către ANRE. Cererea pentru eliberarea actului de corespundere și documentele anexate pot fi depuse și prin email, la adresa electronică a instituţiei: anre@anre.md.

8. Reperfectarea actului de delimitare a instalaţiilor electrice de către S.A. RED NORD sau ICS Premier Energy Distribution

9. Încheierea contractului pentru aplicarea mecanismului de contorizare netă cu S.A. Furnizare Energie Electrică Nord sau ICS Premier Energy

Datele de pe contor se citesc la sfârșitul fiecărei luni, iar dacă s-a consumat mai multă energie decât s-a produs, atunci se achită deferența dintre energia produsă și cea consumată, dacă sistemul fotovoltaic a produs mai multă energie decât s-a consumat în gospodărie, atunci excesul de energie este transferat pentru lunile următoare și poate fi
utilizat atunci când consumul va fi mai mare.

Detalii suplimentare fiecărui pas găsiți în ghidul de mai jos:

Precizăm că, în anul 2018 a intrat în vigoare Legea nr.10 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Unul din criteriile inovatorii ale acestei Legi îl constituie principiul Contorizării nete.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!