fbpx

Cerere de ofertă pentru furnizarea serviciilor de expert comunicare

 Cerere de ofertă pentru furnizarea serviciilor de expert comunicare
Susține Ecopresa, distribuie!

Cerere de ofertă

 SUBIECT: Cerere de ofertă pentru furnizarea serviciilor de  expert comunicare pentru cursul „Tehnici de comunicare, promovarea și asigurarea vizibilității proiectelor SGP”, organizat în Chișinău și R. Moldova

 AO Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din R. Moldova invită potențialii ofertanți să depună o ofertă pentru furnizarea serviciilor în conformitate cerințele prevăzute în prezenta Cerere de Ofertă.

Descriere generală:

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova (AJMTEM) este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică, creată de jurnalişti, iar aria de activitate cuprinde întreg teritoriul R. Moldova. AJMTEM întruneşte jurnalişti de mediu din R. Moldova, care, prin organele de presă pe care le reprezintă, se implică în informarea şi conştientizarea ecologică a populaţiei; iniţiază şi desfăşoară campanii în mass-media pentru salvarea monumentelor naturale, protejarea şi extinderea ariilor protejate etc.; colaborează şi cooperează cu diverse ONG-uri din R. Moldova şi de peste hotare. Detalii despre activitatea AJMTEM găsiți pe pagina www.ecopresa.md, precum și pe pagina AJMTEM pe Facebook.

Responsabilități:

 • Să organizeze un curs de instruire pentru beneficiarii de granturi SGP format din trei module a câte două zile fiecare, respectând  temele: Comunicarea, PR ; comunicarea cu mass-media și organizarea evenimentelor;  Website-ul organizației și Social media.
 • Să pregătească și să prezinte modul la care aplică în cadrul cursului de instruire

Subiectele cursului, trei module:

 • Comunicarea și relațiile publice
 • elaborare a materialelor informative: comunicate de presă, știri, reportaje, cerințele unei broșuri etc., ținând cont de condițiile de vizibilitate impuse de SGP; elementele esențiale pentru prezentarea organizației și proiectul la diverse expoziții, târguri;
 • Social Media și pagina web a organizației, SEO.
 • Să dezvolte un program detaliat pentru cele trei cursuri, cu durata de două zile fiecare, pornind de la principiile moderne ale învățării continue a adulților.
 • Să pună la dispoziția participanților toate instrumentele/materialele de studii necesare.
 • Să aibă disponibilitatea de a consulta participanții în subiectul abordat pe durata a trei luni.
 • Să analizeze feed-back-urilor participanților cursului de instruire pentru îmbunătățirea programului de instruire/agendei pe durata cursului
 • Să ofere, la final, recomandări și sugestii privind inovarea comunicarea, promovarea și asigurarea vizibilității proiectelor SGP.

Criterii de selectare:

 • Studii universitare în jurnalism, științe sociale, pedagogie și alte domenii relevante;
 • Experiență în organizarea unor instruiri similare;
 • Abilități de elaborare a metodologiilor de instruire;

Persoanele interesate vor depune următoarele documente:

 • CV;
 • Oferta financiară pentru serviciile prestate, în dolari SUA, per modul de două zile.

Dosarul va fi expediat până la 9 ianuarie 2017 la adresa de email ajmtem@gmail.com sau liliacurchi@gmail.com

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!