fbpx

Azi e Ziua Globală a Reciclării. Cum stăm la acest capitol în Republica Moldova

 Azi e Ziua Globală a Reciclării. Cum stăm la acest capitol în Republica Moldova

Foto: moldova.org

Susține Ecopresa, distribuie!

Anual, în Republica Moldova se transportă la 1139 de depozite de deșeuri menajere solide circa 2 678 700 m3 de deșeuri. Dintre acestea, 90% sunt eliminate prin depozitare, iar mai puțin de 10% sunt reciclate. Acum, doar în unele localități este organizată colectarea selectivă a deșeurilor, cu predarea ulterioară a acestor deșeuri către cei 60 de operatori autorizați de gestionare a deșeurilor.

În conformitate cu legislația Republicii Moldova, și anume Legii privind deșeurile, reciclarea este orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sînt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de rambleiere.

Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 prevede crearea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi substanţelor chimice, care ar contribui la reducerea cu 30% a cantităţilor de deşeuri depozitate şi creşterea cu 20% a ratei de reciclare pînă în anul 2023.

Și Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 prevede creșterea cotei de reutilizare, reciclare sau recuperare a deșeurilor de la 165 mii tone în 2015 la 1520 mii tone în 2020 şi 1850 mii tone în 2027.

Conform datelor prezentate de către Inspectoratul privind Protecția Mediului, în anul 2018 pe teritoriul Republicii Moldova au fost colectate centralizat 2 678,70 mii m3, dinre care în mediul urban – 971, 09 mii m3, în mediul rural – 1717, 61 mii m3.

Volumul deșeurilor colectate selectiv în anul 2018:

– Masă plastică – 195,78 mii m3
– Cioburi de sticlă – 102,95 mii m3
– Metal uzat – 10,62 mii m3
– Hârtie – 101,2 mii m3

Numărul platformelor construite în anul 2018:

În mediul urban – 287 unități.

În mediul rural – 2789 unități.

Tot în anul 2018 au fost instalate 5753 pubele de colectare separată a deșeurilor în mediul urban și 1295 pubele – în mediul rural.

Actualmente în Republica Moldova doar 15% din deșeurile reciclabile sunt recuperate, restul 85% sunt transportate la gunoiști, fapt care generează riscuri majore pentru mediul și sănătatea populației.

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu GEF-PNUD susține crearea facilităților pentru colectarea deșeurilor reciclabile și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (e-deșeuri). Astfel, au fost amenajate 128 de puncte de colectare și s-au colectat peste 45 de tone de e-deșeuri. Prin instalarea a 80 de containere pentru colectarea deșeurilor reciclabile, s-a redus cu 34 de tone cantitatea de deșeuri depozitate. De aceste rezultate au beneficiat peste 74 de mii de cetățeni.

Măsurile care urmează a fi implementate în cadrul Responsabilității extinse a producătorului, care reprezintă totalitatea de obligații impuse producătorilor, fie individual, fie colectiv, pentru recuperarea și valorificarea sau reciclarea produselor scoase din uz, trebuie să încurajeze dezvoltarea, producerea şi comercializarea produselor cu utilizări multiple, care sînt durabile din punct de vedere tehnic şi care pot, după ce au devenit deşeuri, să facă obiectul unei valorificări sigure şi al unei eliminări ce nu poluează mediul.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!