fbpx

Un proiect de peste 1,3 milioane de euro. Ministerul Mediul a semnat un Memorandum cu trei ONG-uri pentru a preveni risipa alimentară

 Un proiect de peste 1,3 milioane de euro. Ministerul Mediul a semnat un Memorandum cu trei ONG-uri pentru a preveni risipa alimentară

Foto: cool-food.ro

Susține Ecopresa, distribuie!

Ministerul Mediului, Keystone Moldova, Diaconia și Concordia au semnat un Memorandum de colaborare, pentru următorii 3 ani. Scopul acestuia este actualizarea și consolidarea cadrului legal în domeniul prevenirii pierderii și risipei alimentare.

Conform Memorandumului, în următorii trei ani, părțile vor colabora în vederea îmbunătățirii proiectului de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare și a dezvoltării cadrului normativ pentru reglementarea mecanismului de donare și redistribuire a alimentelor. Cele trei organizații nonprofit urmează să ofere expertiză Ministerului Mediului la elaborarea cadrului de colaborare intersectorială între autoritățile publice, OSC-uri, prestatorii de servicii de cantină de ajutor social și furnizorii de alimente. De asemenea, acestea vor facilita schimbul de bune practici în baza modelelor statelor membre ale Uniunii Europene și vor elabora un cadru de monitorizare și evaluare bazat pe indicatorii de performanță recomandați de Platforma Europeană pentru Pierderi și Risipa de Alimente adaptat la contextul național.

La rândul său, Ministerul Mediului va dezvolta și implementa politici care să contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 ale ONU, în special, obiectivele ce vizează eradicarea foametei și asigurarea securității alimentare, gestionarea durabilă a apei și luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului acestora. Cadrul legal elaborat va permite implementarea unui mecanism inovator de recuperare și redistribuire a surplusului alimentar către serviciile de cantină de ajutor social și grupurile vulnerabile, crescând astfel accesul la alimente a persoanelor afectate de sărăcia alimentară.

Acțiunea a fost inițiată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” care urmărește să faciliteze dialogul de politici dintre societatea civilă, autoritățile publice și furnizorii de alimente, în scopul eficientizării serviciilor de cantină de ajutor social dedicate grupurilor vulnerabile și prevenirii risipei alimentare.

Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să impulsioneze o schimbare generală de comportament privind donarea de alimente și sprijinirea grupurilor vulnerabile prin crearea unei rețele de donare și distribuire a surplusului alimentar către serviciile sociale pentru a asigura sustenabilitatea acestora, inclusiv în situații de urgență. Acțiunile realizate în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană vor contribui la creșterea capacităților prestatorilor de servicii de cantină de ajutor social în a livra servicii de calitate, durabile, inclusiv în situații de urgență.

Proiectul „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de I.P. ”Keystone Moldova”, A.O. ”Concordia. Proiecte Sociale”, I.R.M.S. ”Diaconia”. Valoarea totală a proiectului este de 1,327,609 EUR.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!