fbpx

Sondele din Rezervația Prutul de Jos din nou concesionate

 Sondele din Rezervația Prutul de Jos din nou concesionate
Susține Ecopresa, distribuie!

Compania „Frontera Resources International” LLC este noul concensionar al lucrărilor de explorare a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare. Informația a fost făcută public pe site-ul Ministerului Mediului, fără a fi indicată data ședinței de selectare. 

Pe site-ul Ministerului Mediului se menționează că ședinţa de selectare a concesionarului a fost condusă de Valeriu Munteanu, ministrul Mediului, președinte al Comisiei de concurs, cu participarea membrilor comisiei: directorului Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, șefului Secției finanțele economiei naționale, Ministerul Finanțelor; șefului Direcției parteneriat public-privat, Agenția Proprietății Publice, Ministerul Economiei; șefului  Direcției geologice, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, reprezentanți ai cabinetului  ministrului Justiției și ai societății civile (nu este menționată insituția).

La concurs au aplicat două companii – „Overseas Minerals Corporation” și  „Frontera Resources International” LLC, prima, însă, nu a întrunit criteriile de selecție. „În vederea selectării câștigătorului concursului de concesionarea a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova s-a propus clasificarea/ierarhizarea criteriilor de selectare, menționate în pct.6, anexa 1 la Hotărîrea de Guvern 895 din 20.07.2016, în ordinea importanței lor pentru derularea în bune condiții a proiectului de concesionare. În vederea examinării corespunderii conținutului documentației prezentate în ofertă conform criteriilor de selectare a concesionarului(caietul de sarcini), a fost elaborat un tabel, unde au fost introduse criteriile de selectare a concesionarului, ierarhizate în ordinea stabilitî, iar în dreptul fiecărui criteriu a fost indicat corespunderea/necorespunderea cu criteriile date a  informației prezentate de către ofertanți”, se arată în informația de la Ministerul Mediului.

Procedura arată că Ministerul Mediului va publica decizia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va transmite decizia spre plasare pe pagina web a Agenţiei Proprietăţi Publice şi către Guvern pentru aprobare.

Amintim că exploatarea sondelor are loc parțial pe teritoriul Rezervației Prutul de Jos, care în curând va deveni Rezervație a Biosferei, fapt ce contravine statutului unei arii protejate.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!