fbpx

Oportunitate pentru a descoperi patrimoniul natural al rezervațiilor cu care ne învecinăm

 Oportunitate pentru a descoperi patrimoniul natural al rezervațiilor cu care ne învecinăm

Sursa foto: natura.md

Susține Ecopresa, distribuie!

Mulți dintre noi ne-am născut la țară, în locuri pitorești care și-au păstrat frumusețea de-a lungul deceniilor. Cu toții purtăm în suflet peisajele baștinei: pădurea de la marginea satului, izvorul dintre vâlcele, movila de pe care se văd împrejurimile. Frumusețea naturii a fost pentru fiecare dintre noi un cadou de la sine-înțeles, o moștenire fără de care nu ne putem închipui traiul nostru în această țară.

Unii dintre noi, mai norocoși, au văzut lumina zilei în locuri care au ajuns să fie arii protejate – zone unde regenerarea Naturii a devenit o prioritate națională. Ei au fost binecuvântați cu aceste meleaguri ieșite din comun, căci aici, pe lângă frumusețea milenară a peisajelor, VIAȚA își găsește adăpost pentru a se renaște din sine însăși.

Din păcate, în Republica Moldova mulţi oameni încă nu au cunoștințe temeinice despre ariile protejate de la noi. Problema e cu atât mai gravă în cazul comunităților care se învecinează cu aceste zone, adică în cazul localnicilor care își duc viața de zi cu zi la hotar cu rezervațiile și parcurile naționale.

Din acest motiv, în cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimoniul natural al Moldovei”, Mișcarea Ecologistă din Moldova a decis să ofere condiții prielnice tinerilor pentru a cunoaște mai bine aria protejată de lângă localitatea lor. Acești tineri, caracterizați de dorința schimbării, sunt viitori cetățeni care vor să-și cunoască mai bine moștenirea lăsată de buneii lor: vor să înțeleagă la modul concret de ce este importantă o arie naturală și cum pot să se implice pentru a contribui la protejarea mediului înconjurător din zona natală.

În acest scop, în perioada februarie-martie 2022 au fost organizate cinci cursuri de instruire, pentru tinerii din comunitățile ce se învecinează cu fiecare arie protejată inclusă în proiect: Rezervația Naturală „Codrii”, Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, Parcul Național „Orhei”, Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” și Rezervația Peisagistică Țipova.

Toate cele cinci lecții teoretice s-au desfășurat on-line, prin intermediul aplicației Zoom, și a întrunit profesori și elevi din localitățile care se învecinează cu fiecare arie protejată menționată anterior. Cele cinci cursuri de instruire au constat dintr-o parte introductivă, menită să ofere informații despre importanța biodiversității la nivel general, și dintr-o parte specifică axată pe specificul natural local al fiecărei arii protejate.

În cadrul lecțiilor, tinerii participanți au aflat în primul rând că mediul înconjurător reprezintă locul în care oamenii co-există alături de multe alte forme de viață, cu care își împarte resursele esențiale precum hrana, energia, aerul și apa. Aceste resurse sunt vitale și pentru multe alte ființe, care în totalitatea lor alcătuiesc biodiversitatea – acea imensă și variată suflare vie a planetei Pământ.

Participanții la lecție au înțeles că biodiversitatea este prezentă în orice colț al lumii și al țării noastre, iar pentru a  exemplifica acest lucru, au analizat diversele forme de viață care există în cele mai obișnuite habitate ale noastre: lacuri, câmpuri agricole, pajiști și imașuri de la margine de sat. Ei au înțeles că fiecare habitat oferă, pe lângă peisaje încântătoare, și condiții de viață pentru diverse specii de plante și animale adaptate acestor locuri.

De asemenea, împreună cu elevii și profesorii s-a pus în discuție conceptul de varietate: cu cât un habitat este supus într-o măsură mai mare presiunii umane, cu atât mai puțină biodiversitate va putea găzdui acesta. Acest fenomen, cunoscut pe larg sub numele de „pierderea  biodiversității”, reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale secolului în care trăim, punând omenirea în fața unor provocări complexe ce afectează în lanț multe generații.

În acest context, participanții la cursurile de instruire au aflat că există conceptul de „conservare a biodiversității”, care presupune aplicarea măsurilor pentru a stopa sau încetini pierderea vieții pe pământ. Una dintre aceste metode este crearea de arii protejate, unde lumea sălbatică beneficiază de refugiu pentru a se reproduce în continuare. Astfel, elevii au aflat de existența rețelei naționale de arii protejate din Republica Moldova, gestionată de Ministerul Mediului, formată din rezervații naturale, parcuri naționale, monumente naturale și alte zone importante pentru natură.

Întrucât accentul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimoniul natural al Moldovei” a căzut pe cinci arii protejate reprezentative, elevii și profesorii au aflat lucruri importante despre rezervația cu care se învecinează.

De aceea, în cadrul lecției teoretice axate pe patrimoniul natural și biodiversitatea Rezervației „Prutul de Jos”, care a avut loc pe data de 11 februarie 2021, au fost tratate aspecte legate de ecosistemul zonei umede din sudul țării. Lecția a fost desfășurată în colaborare cu doamna Viorica Paladi, șefa secției Știință în cadrul rezervației „Prutul de Jos”, care deține o experiență de 26 de ani în domeniu. În cadrul evenimentului au participat 35 de elevi din câteva localități ce se învecinează cu această arie protejată: Crihana Veche, Colibași, Brânza, Văleni, Slobozia Mare și Giurgiulești, împreună cu profesorii lor.

Ei au aflat de la doamna Paladi numeroase informații importante despre această rezervație: specificul natural al zonei, felul în care arăta acest loc cu 200 ani în urmă, necesitatea protecției întregii zone și înființării unei rezervații, suprafața rezervației și habitatele care intră în componența acesteia, speciile reprezentative de floră și faună din această arie protejată. Tinerii participanți au avut ocazia să vadă imagini spectaculoase făcute la fața locului, cu diverse specii de păsări cuibăritoare și cu specii de plante incluse în Cartea Roșie. Cel mai tare i-a impresionat vizualizarea unui filmuleț făcut cu ajutorul unei camere de înregistrări, în care apărea cea mai nouă specie de mamifer observat la Rezervația „Prutul de Jos”: castorul.

Lecția teoretică despre biodiversitatea Rezervației „Prutul de Jos” a fi urmată de alte 4 instruiri similare, axate pe biodiversitatea altor 4 arii protejate din Republica Moldova: Rezervația „Codri”, Rezervația „Plaiul Fagului”, Parcul Național Orhei și Rezervația Peisagistică „Țîpova”.

Cursul de instruire despre patri moniul natural și biodiversitatea Rezervației „Codrii” a fost organizat pe data de 23 februarie 2022, în colaborare cu doamna Natalia Jardan, vice-director al acestei rezervații. La lecție au participat circa 45 de elevi din câteva localități ce se învecinează cu rezervația „Codri”: Ciuciuleni, Drăgușenii Noi, Scoreni, Lozova, Vorniceni și Micleușeni, împreună cu profesorii lor.

Participanții au avut parte de aceeași lecție introductivă despre importanța biodiversității la nivel general, însă de la doamna Jardan au aflat mai multe detalii despre istoria și activitatea rezervației „Codrii”, despre cadrul geografic și habitatele care compun rezervația, precum și despre cele mai reprezentative specii de plante și animale ce se întâlnesc aici. De exemplu, doamna Natalia Jardan a oferit audienței informații despre speciile de cerbi care locuiesc în rezervație și obiceiurile lor de trai.

O altă lecție teoretică, de data aceasta axată pe patrimoniul natural și diversitatea Rezervației „Plaiul Fagului”, a avut loc pe data de 25 februarie 2022, desfășurată în colaborare cu domnul Petru Ciorchină – ghid în cadrul acestei rezervații. La acest eveniment educativ au participat elevi din localitățile Sipoteni, Bahmut, Temeleuți, Cornești, Milești, Bălănești, alături de profesorii lor.

Participanții au aflat de la domnul Ciorchină informații prețioase despre acest teritoriu protejat, despre eforturile întreprinse de autorități pentru a proteja imensele habitate forestiere alcătuite din diverse specii de foioase precum stejarul, carpenul și fagul. Elevii au pătruns în modul de organizare teritorială a rezervației, au înțeles cu ce se ocupă diverși angajați ai ariei protejate și au admirat fotografii cu speciile de mamifere și păsări ce trăiesc aici. Cel mai impresionant moment a fost vizualizarea unui filmuleț, surprins cu ajutorul unei camere de înregistrări, în care o turmă de cerbi se hrănesc din mâncarea pusă la dispoziție de pădurarii rezervației.

Ultimele două lecții teoretice au avut loc pe data de 2 și 3 martie 2022, când s-au întrunit elevi și profesori din comunitățile ce se învecinează cu Parcul Național Orhei și respectiv cu Rezervația Peisagistică Țîpova. Ambele cursuri de instruire au fost organizate în colaborare cu domnul Vitalie Starodub, care activează în calitate de inginer-șef la întreprinderea silvică Orhei. Pe data de 2 martie, domnul Starodub a oferit tinerilor din localitățile aflate în arealul Parcului Național Orhei (Lucășeuca, Neculăeuca, Teleșeu, Camencea, Tabăra, Orhei, Trebujeni, Piatra și Mașcăuți) informații importante despre amplasarea și cadrul geografic al acestei arii protejate  unice în Republica Moldova.

Participanții au avut oportunitatea să afle pe larg despre totalitatea speciilor de floră și faună prezente și despre rațiunile de îngrijire și conservare a habitatelor forestiere care intră în componența Parcului Național Orhei, și s-au convins că acest parc reprezintă un mozaic complex de arii și nuclee de protecție ce necesită multă dedicație și profesionalism.

Lecția dedicată patrimoniului natural al Rezervaței Peisagistice Țipova a avut loc pe data de 3 martie, la care elevii din localitatea Lalova au învățat lucruri noi despre speciile de plante și animale care s-au adaptat acestui habitat inedit: ferigi și mușchi care cresc pe stânci, șopârle și șerpi ce se adăpostesc prin peșteri, insecte care polenizează plantele de pe versanți și arbori care cresc în solurile pietroase din rezervație.

Toate cele cinci lecții teoretice au  fost desfășurate în cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru  proteja patrimoniul natural al Moldovei”, implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova cu  suportul financiar al US Forest Service. Scopul acestor activități educative a fost de a oferi  elevilor participanți un set de informații esențiale despre ariile protejate alături de care trăiesc. În urma acestor cursuri de instruire teoretice, tinerii din cele 45 de localități participante au înțeles mai bine importanța patrimoniului natural cu care se învecinează și au pătruns în activitatea profesioniștilor care acționează zi de zi pentru protecția mediului înconjurător.

Setul de cinci lecții teoretice au oferit o oportunitate de confirmarea faptului că tinerii sunt interesați cu sinceritate de problemele de mediu ale țării noastre și că sunt îngrijorați de lipsa instrumentelor necesare pentru protecția adecvată a Naturii, așa cum există în alte țări dezvoltate. Credem că implicarea tinerilor în acțiuni de protecție a mediului ar putea fi stimulată odată cu îmbunătățirea comunicării dintre ei și angajații ariilor protejate, precum și promovarea participării acestora în procesele de guvernanță de mediu care impactează propriile localități și comunități.

Silvia URSUL
Articol publicat în Revista NATURA în numărul 362

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Marina Tighinean