fbpx

Granturi pentru perdele forestiere și agrosilvice de protecție. Pot aplica toate primăriile

 Granturi pentru  perdele forestiere și agrosilvice de protecție. Pot aplica toate primăriile

Fâșie riverană de protecție plantată în Bazinul Hidrografic Camenca

Susține Ecopresa, distribuie!

Un program de granturi pentru înființarea și reabilitarea perdelelor și plantațiilor forestiere sau agrosilvice de protecție a fost lansat de IFAD.

De fonduri pot beneficia Autoritățile Publice Locale (Primăriile) din toate regiunile Moldovei. Totuși, prioritate va fi acordată participanților din regiunile de Sud și Centru, care dețin perdele de protecție și necesită măsuri de reabilitare/înființare.  În cazul comunelor, fiecare sat în parte din cadrul acestei comune are dreptul să aplice individual la concurs, cu solicitare aparte.

De asemenea, sunt eligibile instituțiile de cercetări științifice, universitățile și colegiile (centrele de excelență) agricole, stațiunile tehnico-și didactico-experimentale înregistrate în mun. Chișinău și Bălți, doar în cazul când dețin terenuri agricole și desfășoară activitate în zone rurale.

Perdelele forestiere au un rol polifuncţional, având efecte favorabile şi asupra temperaturii, umidității, solului şi culturilor agricole.

De asemenea, sunt surse de material lemnos, produse industriale şi alimentare (fructe, ciuperci, plante medicinale şi apicole etc.), ameliorează condiţiile de viaţă (prin purificarea aerul și îmblânzirea climei) şi ameliorează regimul apelor.

Destinația investițiilor:

  • Perdele forestiere de protecție – formate din unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști amplasate la o anumită distanță unele față de altele și plantate împotriva vântului cu scopul de a proteja culturile agricole, solul, animalele etc.
  • Fâșii riverane de protecție a apelor – formate din unul sau mai multe rânduri de arbori și arbuști, de-a lungul malului bazinelor de apă cu scopul de a preveni eroziunea solului.
  • Plantații forestiere/agrosilvice de arbori și arbuști – plantate cu scopul de conservare, reîmpădurire, reabilitare a habitatelor naturale, paravânturi, restabilirea luncilor inundabile și zonelor umede, precum și pentru implementarea practicilor agrosilvopastorale.

 Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar:

  • La înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție vor fi acordate granturi pentru acoperirea costurilor de înființare, conform proiectelor de execuție elaborate cu suportul UCIP IFAD, dar nu mai mult de 3000 dolari SUA per ha.
  • La reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție vor fi acordate granturi pentru acoperirea costurilor de reabilitare, conform proiectelor de execuție elaborate cu suportul UCIP IFAD, dar nu mai mult de 1300 dolari SUA per ha.
  • Suprafața maximă înființată/reabilitată de perdele/plantații forestiere/agrosilvice de protecție per un beneficiar nu va depăși 10,0 ha.
  • APL vor contribui financiar doar în cazul când costul lucrărilor pentru înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție vor fi mai mari de 3000 dolari SUA per ha, iar pentru reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție vor fi mai mari de 1300 dolari SUA per ha.

Beneficiarii care anterior au obținut grant din partea UCIP IFAD, pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi s-au pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție, nu sunt eligibili pentru finanțare.

Dosarul de aplicare trebuie depus la IFAD, până la 06 august 2021, ora 17:00.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!