fbpx

Contract de finanțare de circa 73,46 de mln. lei. Stația de epurare apelor uzate din orașul Căușeni va fi modernizată

 Contract de finanțare de circa 73,46 de mln. lei. Stația de epurare apelor uzate din orașul Căușeni va fi modernizată

Foto: stiri.md

Susține Ecopresa, distribuie!

Noi măsuri de reconstrucție și modernizare a Stației de epurare a apelor uzate din raionul Căușeni vor fi implementate, pe parcursul anilor 2022-2023, în cadrul unui proiect de dezvoltare regională, care își propune să crească performanța operațională a obiectivului reabilitat și alinierea acestuia la normele naționale privind epurarea apelor uzate. De asemenea, în cadrul aceluiași proiect se prevede construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușenii Vechi al orașului, pe o lungime de 10,4 km.

În scopul demarării procedurilor de achiziție care se impun pentru începerea lucrărilor, directorul interimar al ADR Sud, Ion Pînzari, președintele raionului Căușeni, Nicolae Gorban, și secretarul Consiliului orășenesc Căușeni, Ala Cucoș-Chiseliță, au semnat un contract de finanțare în cadrul proiectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni (etapa a II-a) și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușenii Vechi”.

Contractul de finanțare are o valoare totală de circa 73,46 de mln. lei, dintre care 58,26 de mln. (79,31%) urmează a fi alocați, în decursul următorilor doi ani, din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, iar celelalte cheltuieli, în sumă de circa 15,2 mln. lei, vor fi acoperite din bugetul raionului Căușeni, care este beneficiar al proiectului, și al orașului Căușeni, care participă în calitate de partener în cadrul acestui proiect.

Investiția are drept obiectiv general asigurarea unui mediu curat și sigur pentru locuitorii orașului Căușeni și a celor din 27 de localități rurale ale raionului, prin diminuarea impactului negativ al apelor netratate asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.

Sunt ferm convins că astfel de proiecte, cum este cel de la Căușeni, vin în sprijinul cetăţenilor și au menirea de a îmbunătăți calitatea vieţii oamenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, afectată de secetă, de a face mai bună și mai uşoară, ajutându-i să aibă acces durabil la servicii publice de calitate și asigurându-le dreptul fundamental la un mediu ambiant sănătos și sigur”, a menţionat Ion Pînzari, directorul interimar al ADR Sud.

La rândul său, Nicolae Gorban, președintele raionului Căușeni, a declarat: „Este o investiție foarte importantă nu doar pentru locuitorii orașului Căușeni, ci și ai întregului raion. Reconstrucţia și modernizarea acestei staţii de epurare, precum şi reabilitarea sistemului de canalizare din oraş va contribui la reducerea deversărilor de ape uzate epurate insuficient și protecţia mediului înconjurător, va performa serviciul operaţional privind exploatarea sistemului de tratare şi distribuire a apei potabile către populaţie”.

Documentația de proiect prevede construcția unui bloc de tratare biologică de 2500 m3/24h, astfel încât capacitatea totală a stației de tratare a apelor uzate din Căușeni să se dubleze și să ajungă de la 2400 m3/24h la 5000 m3/24h.Totodată, în cadrul proiectului se planifică construcția a 7 platforme de tratare a nămolului, amenajarea teritoriului și construcția drumului de acces spre stație, construcția a 10,4 km de rețea de canalizare în sectorul Căușenii Vechi al orașului Căușeni și conectarea acestuia, prin intermediul a două stații de pompare nou-construite, la stația de epurare.

Astfel, ca urmare a implementării proiectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni (etapa a II-a) și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușenii Vechi”, circa 16 mii de locuitori ai orașului Căușeni vor căpăta acces direct prin sistemul centralizat de canalizare la stația de epurare modernizată.

Totodată, se prevede extinderea serviciilor de deservire a instalaţiilor de epurare şi de evacuare a apelor uzate oferite de Întreprinderea „Apă Canal Căuşeni” în localităţile rurale ale raionului, fapt care va permite regionalizarea serviciilor publice și consolidarea parteneriatului dintre serviciul municipal de epurare a apelor uzate şi autorităţile publice din localităţile raionului Căuşeni. Astfel, 81 de mii de locuitori din 27 de localități rurale ale raionului și din proximitatea acestuia vor avea acces la serviciul mobil de deservire, evacuare și tratare a apelor uzate, prestate de către Întreprinderea municipală „Apă-Canal-Căușeni”.

De asemenea, în rezultatul implementării măsurii investiționale, 3 mii de locuitori ai sectorului Căușenii Vechi din orașul Căușeni vor fi conectați la o rețea modernă de canalizare și vor căpăta acces durabil la servicii și utilități publice de calitate.

Proiectul privind „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni (etapa a II-a) și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușenii Vechi” a fost inclus în Documentul Unic de Program 2022-2024. Ulterior, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat alocarea a 6,5 mln. lei pentru lucrările ce urmează a fi efectuate, pe parcursul anului 2022, în cadrul proiectului nominalizat.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!