fbpx

Circa 100 de organizații solicită protejarea resurselor de apă ale fluviului Nistru

 Circa 100 de organizații solicită protejarea resurselor de apă ale fluviului Nistru
Susține Ecopresa, distribuie!

Circa 100 de organizații membre ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic solicită guvernelor Republicii Moldova și Ucrainei ca negocierea proiectului Acordului privind asigurarea funcționării Nodului hidroenergetic Nistrean să fie făcută din perspectiva funcționării ecosistemelor fluviului Nistru în aval de acest complex hidroenergetic și nu din perspectiva producerii energiei electrice. De asemenea, se cere desecretizarea negocierilor și sprijinul Comisiei Europene atât prin asistență tehnică, cât și mediere a procesului.

Poziția vine ca urmare a întâlnirii de nivel înalt a președinților Republicii Moldova și Ucrainei, unde au fost discutate și aspectele legate de protecția fluviului Nistru și hidroenergia. Membrii societății civile consideră că protecția Nistrului este un subiect de importanță europeană și ține de securitatea ecologică regională, deoarece deservește cu apă peste opt milioane de oameni din R. Moldova și Ucraina.

Într-o conferință de presă la IPN, Lilia Curchi, coordonatoare locală a Grupului de Lucru „Mediul, schimbările climatice și securitatea energetică” din cadrul Platformei Naționale a remarcat că subiectul gestionării și protejării resurselor de apă ale fluviului Nistru au fost reflectate anterior în mod consecvent de Platforma Națională în luările de atitudine, Declarații, Apeluri, proteste și intervenții publice. Acest fapt a determinat ca problemele legate de protecția și utilizarea durabilă a fluviului Nistru să fie incluse în agenda publică de la Chișinău și Kiev, dar și să atragă atenția partenerilor de dezvoltare. În acest context este important de a se pune accent în continuare pe informarea corectă și educarea ecologică a tuturor locuitorilor din bazinul Nistrului, contracararea fake news-urilor și dezinformării la tema Nistrului.

Iuliana Cantaragiu, directoare adjunctă a Centrului Național de Mediu, spune că negocierea proiectului Acordului privind asigurarea funcționării Nodului hidroenergetic Nistrean necesită a fi continuată din perspectiva asigurării funcționării ecosistemelor fluviului Nistru în aval de acest complex hidroenergetic și nu din perspectiva producerii energiei electrice. Astfel, operarea hidrocentralelor construite deja, trebuie să fie permisă doar în parametrii și condițiile în care sunt respectate condițiile de funcționare a ecosistemelor fluviului Nistru. Aceasta înseamnă eliberarea cantităților suficiente de apă, la o temperatură adecvată, pentru menținerea vieții ecosistemelor acvatice în aval de barajul Naslavcea-Nahoreanîi. Astfel, apa fluviului Nistru va asigura atât necesitățile de utilizare a apei pentru populația din Republica Moldova și orașul Odesa, dar și procesele de autoepurare a apei fluviului pentru asigurarea calității acesteia. În această ordine de idei, însăși denumirea Acordului trebuie modificată în Acordul privind funcționarea Nodului hidroenergetic Nistrean și nu „asigurarea funcționării”.

Potrivit lui Ilia Trombițchi, președintele Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS, trebuie ca Ucraina să schimbe principiul de funcționare a centralei hidroenergetice de la Novodnestrovsck (Centrala I) pentru a utiliza apă cu temperatura mai naturală, evacuând apa de suprafaţă și nu de adâncime. De asemenea, de garantat scurgerea continuă a apei la Naslavcea pentru asigurarea debitului permanent al Nistrului, fără întreruperi pe parcursul zilei sau nopții. Aceste principii de funcționare a Complexului hidroenergetic Nistrean sunt fundamentale pentru viața ecosistemelor fluviului Nistru în aval de barajul Naslavcea-Nahoreanîi.

Potrivit lui Alecu Reniță, președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova, este necesară elaborarea în comun a unei Strategii de Protecție a Fluviului Nistru de către ambele state. Aceasta ar contribui în mod decisiv la reconstrucția ecologică a afluenților și ecosistemelor distruse sau degradate, ar încuraja extinderea ariilor protejate și includerea lor într-un Parc Național Transfrontalier și ar favoriza un Program european de reîmpădurire a Munților Carpați ca principalul furnizor de resurse acvatice pentru tot bazinul hidrografic al Nistrului.

Autorii Declarației reamintesc că atât Republica Moldova, cât și Ucraina și-au asumat angajamente bilaterale, internaționale și în relația cu Uniunea Europeană, care vizează protecția resurselor de apă, protecția și utilizarea durabilă a fluviului Nistru, evaluarea impactului asupra mediului, cu răspunderea de a respecta aceste angajamente.

În Declarație se mai solicită ca în procesul de negocieri să nu fie admisă darea în concesiune a cca 19,22 ha de teren aflat pe teritoriul Republicii Moldova, de-a lungul fluviului Nistru, în amonte de barajul de la Naslavcea, precum și să fie elucidate circumstanțe în care a fost lichidat punctul de control al frontierei de stat de pe barajul Naslavcea-Nahoreanîi.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!