fbpx

Oamenii presupun că „în gaze se adaugă aer”. Iată cum răspunde „Moldovagaz” la nemulţumirile consumatorilor

 Oamenii presupun că „în gaze se adaugă aer”. Iată cum răspunde „Moldovagaz” la nemulţumirile consumatorilor

Foto: chisinaugaz.md

Susține Ecopresa, distribuie!

Republica Moldova a consumat o cantitate mai mare de gaze în decembrie 2023, comparativ cu decembrie 2022, dar şi faţă de noiembrie 2023. Sub ştirile pe acest subiect postate la început de an pe reţelele sociale, oamenii au început să critice serviciile de aprovizionare cu gaze.

Nemulţumiţii povestesc că, în comparaţie cu anii trecuţi, contorul li se învârte parcă mai repede sau că gazul este de o calitate proastă şi din acest motiv este necesară o cantitate mai mare pentru consum. Unele persoane acuză că „gazul conţine aer”, deşi o asemenea presupunere vehiculată în spaţiul public şi în anii anteriori este respinsă ferm de „Moldovagaz”: „În conductele de gaze nu se adaugă aer. Amestecurile de gaze naturale și aer sunt explozive”.

Compania menționează că asemenea petiţii şi afirmații ale consumatorilor „poartă în general un caracter emoțional, legat de prețul ridicat al gazelor naturale şi capacitatea scăzută de plată” a oamenilor.

Au fost consumate mai multe gaze pentru că s-a renunţat la păcură, iar vremea s-a răcit

Pentru a clarifica lucrurile, precizăm din start că un consum mai mare de gaze în decembrie 2023, comparativ cu luna noiembrie şi cu sfârşitul anului anterior, se datorează faptului că centralele electro-termice (CET-urile) n-au mai funcţionat pe păcură în ultimele luni, precum o făceau în perioada anterioară, în care Republica Moldova se confrunta cu un deficit de gaze naturale. Totodată, consumul mai mare a fost determinat şi de răcirea vremii.

Responsabilul pentru comunicare de la „Moldovagaz”, Alexandru Barbov, a oferit redacției Ecopresa un set de explicaţii ale specialiştilor companiei despre felul în care este monitorizată calitatea gazelor şi despre cum pot fi soluţionate reclamaţiile consumatorilor.

Gazele conţin oxigen, dar în conducte nu se adaugă aer – un asemenea amestec ar fi exploziv

Întreprinderea „Moldovagaz” declară că în conductele de gaze nu se adaugă aer – în condiții normale, gazele naturale sunt doar substanțe inflamabile, dar iată că „amestecurile de gaze naturale și aer sunt explozive, puterea de distrugere fiind considerabilă”.

Conform normativelor, ponderea oxigenului în gazul natural nu trebuie să depăşească 1%, deoarece limita de inflamabilitate a metanului în amestec cu aerul este de 5 – 15%. În plus, „în practica mondială nu se cunosc tehnologii și instalații pentru introducerea aerului în rețeaua de gaze”.

„Moldovagaz” amestecă gazele naturale importate doar cu odorant (o substanţă inflamabilă), care se adaugă pentru a le conferi gazelor mirosul specific şi pronunţat, în scopuri de securitate.

Dacă simţiţi miros de gaze, telefonaţi la 904.

Foto: chisinaugaz.md

Contorul se roteşte prea repede? Motivele unui consum mai mare de gaze decât ar fi firesc

Foto: infotag.md

Unii oameni sunt de părere că le creşte consumul de gaze din cauza calităţii scăzute a „combustibilului albastru”. Compania subliniază însă că volumul consumului de gaze depinde de diverşi factori. Aceştia pot fi: starea tehnică a aparatelor de utilizare gaze ale consumatorului, frecvența deservirii lor de profilaxie, contaminarea sau deformarea duzelor din cauza exploatării incorecte; insuficiența de oxigen în încăpere și, ca urmare, arderea incompletă a gazelor; alegerea regimului optim de funcționare a instalațiilor în conformitate cu factori externi de vreme și utilajul conectat; depuneri de calcar pe pereții vaselor folosite; temperatură inițială a apei de apeduct în perioada de iarnă (+5 grade C), care este mai redusă decât vara (+15 grade C), precum și temperatura încăperilor în care funcționează mașinile de gătit.

De cele mai multe ori, potrivit „Moldovagaz”, cauza arderii nesatisfăcătoare a gazelor naturale la consumatori este legată de depunerea impurităților mecanice (murdăriilor) în arzătoarele maşinilor de gătit (plite de gaz) și a centralelor termice individuale.

CITEŞTE ŞI: Staţiile de biogaz au numeroase beneficii pentru mediu. Fermierii pot obţine acum granturi de până la 1 milion USD pentru construcţia lor

Staţiile de biogaz au numeroase beneficii pentru mediu. Fermierii pot obţine acum granturi de până la 1 milion USD pentru construcţia lor

„Calitatea gazelor naturale furnizate consumatorilor finali corespunde cerințelor documentelor normative în vigoare”, asigură compania.

În municipiul Chişinău, compania „Chișinău-gaz”, care se ocupă de distribuția gazelor naturale în teritoriul autorizat, prestează serviciile aferente verificării metrologice a contoarelor (echipamentelor de măsurare gaze, EMG), inclusiv transmiterea în posesie a unui EMG pe perioada verificării metrologice a EMG al consumatorului. Detalii – la acest link.

Este monitorizată şi indicată în facturi puterea calorică a gazului

Gazele furnizate au o putere calorică înaltă, susţine compania – adică, nu este necesară o cantitate mai mare de gaze pentru a obţine energia termică necesară. Din septembrie 2023, „Moldovagaz” reflectă în facturile de plată, cu titlu de informare, valoarea puterii calorifice superioare folosite la facturare (kilowaţi-oră pe metrul cub de gaze – kWh/m3) și cantitatea totală de energie consumată (kWh), de rând cu consumul de gaze exprimat în metri cubi.

Însă consumatorii vor plăti pentru puterea calorică a gazelor utilizate, dar nu pentru metrii cubi abia după ce va fi ajustat cadrul normativ şi va fi stabilit un tarif (de către ANRE).

Obligaţia întreţinerii echipamentelor în stare bună îi revine consumatorului

Responsabilitatea pentru starea acestor echipamente și deservirea tehnică le revine consumatorilor. Întreprinderile de distribuție a gazelor intervin prin serviciul de depanare (de urgență – 904) doar pentru remedierea scurgerilor sesizate prin metoda organoleptică (miros de gaze).

În rest, din anul 2002, deservirea tehnică a mașinilor de gătit și a centralelor termice nu mai este o obligație a operatorilor de distribuție gaze – funcțiile întreprinderilor de distribuție se termină la „robinetele de siguranță”. Consumatorii însă ar trebui să încheie contracte de deservire cu întreprinderi specializate. Puţini au grijă de acest aspect. Ca urmare, echipamentele sunt exploatate fără deservire tehnică.

Consumatorii finali pot solicita verificarea parametrilor de securitate, dar suportă costurile atunci când pretenţiile lor nu se confirmă

„Consumatorul final poate cere verificarea parametrilor de calitate a gazelor naturale de la punctul de reglare a presiunii, în perimetrul de deservire al căruia se află locul de consum al consumatorului final care a depus reclamaţia. Dacă se confirmă că pretenţiile consumatorului final privind calitatea gazelor naturale furnizate nu sunt justificate, cheltuielile pentru preluarea probelor şi efectuarea analizei de laborator vor fi restituite operatorului de reţea de către consumatorul final” – punctul 17 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale (Monitorul Oficial nr.192-196/1748 din 11.11.2011).

„Consumatorul final are dreptul să apeleze la orice laborator autorizat conform cerinţelor prevăzute de lege, ce nu aparţine operatorului de reţea, pentru verificarea calităţii gazelor naturale, iar rezultatele obţinute pot fi folosite drept probe pentru argumentarea reclamaţiei” – punctul 19 al aceluiaşi Regulament.

„Moldovagaz” susţine că pretenţiile consumatorilor nu s-au adeverit  

Procedura examinării petițiilor presupune că „Moldovagaz” suportă toate cheltuielile pentru deplasări la faţa locului, prelevarea şi efectuarea analizelor de laborator, controlul calităţii gazelor la locul aflării petiţionarilor.

Petițiile sunt examinate cu implicarea unor comisii de lucru din care fac parte, după caz, reprezentanţi ai Ministerului Economiei, ANRE, consiliilor raionale, primăriilor localităţilor, organizaţiilor obşteşti de protecţie a consumatorilor.

„De fiecare dată se constata că parametrii fizico-chimici ai gazelor naturale furnizate consumatorilor corespund totalmente cerinţelor documentelor normative”, susţine întreprinderea.

„Moldovagaz” are pe site o rubrică de răspunsuri la cele mai frecvente întrebări din partea consumatorilor, o linie specializată anti-fraudă ((022) 578-170), un centru de contact (1304), o rubrică la care pot fi depuse reclamaţii şi petiţii online, un cabinet personal al consumatorului.

Cantitatea şi compoziţia chimică a gazelor sunt monitorizate constant

Sursa: paranteze.md

Cantitatea și calitatea gazelor naturale importate se verifică inițial la intrările în Republica Moldova, la staţiile de măsurare gaze de la frontieră, în flux continuu. Sunt verificate în particular volumul şi compoziţia chimică a gazelor naturale (metan, etan, propan, butan, pentan, alte hidrocarburi grele, bioxid de carbon, azot, oxigen), densitatea, umiditatea, căldura calorifică.

La toate stațiile de măsurare de frontieră se utilizează echipamente identice legalizate corespunzător (cromatografe și higrometre de flux). Cu higrometrele de flux se determină „valoarea temperaturii punctului de rouă a vaporilor de apă în gaze”.

Verificarea rezultatelor măsurărilor echipamentelor din flux se efectuează săptămânal, prin compararea rezultatelor măsurărilor în laboratoarele chimico-analitice, care fac parte din componenţa stației de măsurare gaze. În baza rezultatelor măsurărilor echipamentelor de flux se întocmesc paşapoartele-certificate ale parametrilor fizico-chimici ai gazelor naturale, care sunt documentele oficiale cu privire la calitatea gazelor naturale importate/tranzitate.

CITEŞTE ŞI: Avantajele unui bloc din Chişinău care a trecut la încălzirea pe orizontală: locatarii pot controla nivelul de căldură din apartamente

La stațiile de măsurare gaze de frontieră se află în permanență reprezentanții operatorului sistemului de transport gaze din Republica Moldova (anterior – „Moldovatransgaz”, din toamna anului 2023 – „Vestmoldtransgaz”). Reprezentanţii acestui operator monitorizează zilnic funcţionarea sistemelor de măsurare şi a celor de determinare a indicilor de calitate, corectitudinea rezultatelor înregistrate, semnează volumele de gaze primite-predate la hotar.

Grupul de companii „Moldovagaz” include întreprinderile de distribuție de gaze „Chișinău-gaz”, „Bălți-gaz”, „Ialoveni-gaz”, „Orhei-gaz”, „Ungheni-gaz”, „Cimișlia-gaz”, „Cahul-gaz”, „Gagauz-gaz”, „Taraclia-gaz”, „Stefan-Vodă gaz”, „Florești-gaz”, „Edineț-gaz”. Împreună, acestea deservesc peste 770 de mii de consumatori finali.

Gazele naturale sunt considerate „un combustibil mai curat” decât alţi combustibili fosili (cărbuni sau păcură), însă arderea lor provoacă emisii de gaze cu efect de seră, cum ar fi bioxidul de carbon (CO2), cu impact negativ asupra mediului.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Eleonora Lisnic