fbpx

FOTO/ Lecții din proiecte UE preluate la Vorniceni

 FOTO/ Lecții din proiecte UE preluate la Vorniceni
Susține Ecopresa, distribuie!

Planeta noastră se confruntă cu provocări fără precedent în ceea ce privește mediul și clima, iar cumulate acestea reprezintă o amenințare la adresa bunăstării noastre, oriunde ne-am afla. De ce este important să reversăm unele tendințe negative, să ne adaptăm la nivel local, să refacem ecosistemele și să protejăm cu mai multă hotărâre ceea ce încă avem – acestea și nu doar au fost abordate la recenta masă rotundă cu liderii locali din satul Vorniceni, Strășeni. 

La eveniment s-a vorbit despre beneficiile proiectelor cu finanțare europeană la nivel local, iar invitații au punctat argumente legate de sănătatea mediului și a cetățenilor.

Evenimentul a fost găzduit de Grădinița nr.1 din Vorniceni, care a beneficiat, de asemenea, de finanțare din partea Uniunii Europene, pentru încălzirea pe bază de biomasă și colectoare solare pentru apa menajeră.

Accentul s-a pus și pe importanța acțiunilor de mobilizare și informare a cetățenilor privind energia durabilă, emisiile de CO2, protejarea mediului, protecția apelor etc. Au fost enunțate sfaturi practice utile despre iluminatul stradal eficient, eficientizarea termică a locuințelor, instalarea colectoarelor solare și fotovoltaice.

Angajamentele satului Vorniceni de reducere a nivelului de CO2 la nivel local cu 40% până în 2030, asumate voluntar prin aderarea la inițiativa UE Convenția Primarilor pentru Climă și Energie încep, pas cu pas, a fi realizate, deși încă mult sprijin este necesar. 

„Sperăm că fiind membri ai Convenției Primarilor și având un Plan de Acțiuni privind Energia Durabilă și Clima vom reuși să realizăm proiecte ce țin de  energie durabilă și protecția mediului la nivel local”, a remarcat Vasile Tofan, primarul de Vorniceni.  

Cu titlu de informare, Victor Parlicov, expert național al Convenției Primarilor, a menționat succesele satului Vorniceni în cadrul Convenției Primarilor: 

  • Aderarea la Convenția Primarilor în 2018;
  • Aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă la 10 martie 2020;
  • Angajament de reducere a emisiilor de CO2 cu cel puțin 40%.

Ca priorități la nivel local, reieșind din angajamentele Convenției Primarilor, ar fi de remarcat:

  • Atragerea finanțării pentru realizarea măsurilor incluse în Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă;
  • Realizarea unui sistem de management energetic;
  • Elaborarea și depunerea raportului de monitorizare către Convenția Primarilor în anul 2022.

Victor Parlicov susține că Planul de acțiuni permite atragerea mai multor finanțări, din diverse surse. Dovadă este că localitatea deja a obținut fonduri pentru o acțiune inclusă în Planul de acțiuni – anveloparea termică a Grădiniței nr.1, grație unui proiect susținut de Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu. 

Pentru eficientizarea energetică a instituției preșcolare din Vorniceni vor fi preluate bunele practici din or. Cantemir, unde o grădiniță asemănătoare a fost izolată termic cu sprijinul Uniunii Europene. Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER), parteneră a proiectului, va aduce experiența de la Cantemir. Petr Comarov, expert al AEER, a explicat ce tipuri de materiale vor fi folosite, cum vor fi efectuate și supravegheate lucrările, pentru care deja se pregătește documentația tehnică.

Participanții la masa rotundă au fost de acord că multe dintre reușitele la nivel local ar fi fost imposibile dacă locuitorii satului Vorniceni nu ar fi dat dovadă de ambiție și implicare. 

Aurelia Bahnaru, președinta Asociației pentru Valorificarea Deșeurilor, a apreciat participarea activă a localnicilor interesați de schimbarea mediului înspre bine. „Am doar cuvinte de recunoștință față de locuitori, care sunt activi în colectarea separată a plasticului, își doresc să instaleze lăzi pentru compostarea deșeurilor organice. Foarte activ în activitățile proiectului pe care-l realizăm cu sprijinul UE s-au manifestat elevii, semn că profesorii pun accent pe educația ecologică a tinerei generații”, a specificat Aurelia Bahnaru.

Ziua Energiei desfășurată la Vorniceni fost o  altă dovadă că cetățenii sunt tot mai dornici să participe la acțiuni de sensibilizare și protecția a mediului și, în ansamblu, la viața comunității – a specificat și Lilia Curchi, directoarea executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic. 

Masa rotundă a fost organizată de Primăria satului Vorniceni și Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, în parteneriat cu Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, în cadrul Proiectului „Responsabilizare prin informare în localitățile codrene”.

Daniela Danu, stagiară

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Responsabilizare prin informare în localităţile codrene” în raionul Strășeni.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!